Hlavn strnka | Nov produkty | eleznin modely | Lokomotvy H0 | Rozdelenie poda druhu


Parn lokomotvy
Parn lokomotvy

Poloky: 140

Nzov

Cena

Stav

Objedna


BR 06 001 DRG II_ep
611/40224   BR 06 001 DRG II_ep

*Novinka-predobjednvka

460,65

0x


BR 06 001 DRG II_ep*DCC-Zvuk
611/40226   BR 06 001 DRG II_ep*DCC-Zvuk

*Novinka-predobjednvka

615,85

0x


BR 06 002 DRG II_ep
611/40228   BR 06 002 DRG II_ep

*Novinka-predobjednvka

460,65

0x


BR 06 002 DRG II_ep*DCC-Zvuk
611/40230   BR 06 002 DRG II_ep*DCC-Zvuk

*Novinka-predobjednvka

615,85

0x


BR 98_1011 *DRG IIep
611/40582   BR 98_1011 *DRG IIep

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

370,40

0x


BR 98_1011*DRG IIep*DCC-Zvuk
611/40584   BR 98_1011*DRG IIep*DCC-Zvuk

490,75

1x


BR 98_1035 *DRG IIep*
611/40586   BR 98_1035 *DRG IIep*

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

370,40

0x


BR 98_1026 * DB IIIep
611/40590   BR 98_1026 * DB IIIep

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

370,40

0x


BR98_1026*DB IIIep*DCC-Zvuk
611/40592   BR98_1026*DB IIIep*DCC-Zvuk

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

490,70

0x


Rh 55_G7_1 *BB* IIIep
611/40720   Rh 55_G7_1 *BB* IIIep

*Akcia / Vpredaj

359,90

1x


BR02 008*DRG IIep *DCC-Zvuk
611/40942   BR02 008*DRG IIep *DCC-Zvuk

*Akcia / Vpredaj

569,90

1x


BR 01 201 * DRG IIep
611/40952   BR 01 201 * DRG IIep

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

450,95

0x


BR 01 201 * DRG II* DCC-Zvuk
611/40954   BR 01 201 * DRG II* DCC-Zvuk

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

601,30

0x


BR01 013 * DB IIIep
611/40956   BR01 013 * DB IIIep

*Novinka-predobjednvka

450,95

0x


BR02 010 * DRG IIep *Regensbur
611/40964   BR02 010 * DRG IIep *Regensbur

*Novinka-predobjednvka

465,50

0x


BR02 010*DRG IIep*DCC-Zvuk*Reg
611/40966   BR02 010*DRG IIep*DCC-Zvuk*Reg

*Novinka-predobjednvka

611,00

0x


BR 178,10 *K_Bay_Sts_B Iep
611/70000   BR 178,10 *K_Bay_Sts_B Iep

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

384,00

0x


BR178,10*K_Bay_Sts_B Iep*DCCzv
611/70002   BR178,10*K_Bay_Sts_B Iep*DCCzv

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

556,50

0x


BR92_2220 * BB IIIep
611/70004   BR92_2220 * BB IIIep

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

384,00

0x


BR92_2220 * BB IIIep *DCCzvuk
611/70006   BR92_2220 * BB IIIep *DCCzvuk

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

556,50

0x


S2_6 3201*K_Bay_Sts_B Iep
611/70012   S2_6 3201*K_Bay_Sts_B Iep

*Novinka-predobjednvka

511,00

0x


S2_6 3201*KBayStsB Iep*DCCzvuk
611/70014   S2_6 3201*KBayStsB Iep*DCCzvuk

*Novinka-predobjednvka

650,70

0x


S2_6 *K_Bay_Sts_B Iep
611/70016   S2_6 *K_Bay_Sts_B Iep

*Novinka-predobjednvka

511,00

0x


S2_6 *KBayStsB Iep* DCC-Zvuk
611/70018   S2_6 *KBayStsB Iep* DCC-Zvuk

*Novinka-predobjednvka

650,70

0x


BR 44 097 * DRG IIep
611/70036   BR 44 097 * DRG IIep

*Novinka-predobjednvka

450,90

0x


BR 44 097 * DRG IIep* DCC-Zvuk
611/70038   BR 44 097 * DRG IIep* DCC-Zvuk

*Novinka-predobjednvka

601,30

0x


BR 44 508 * DB IIIep
611/70040   BR 44 508 * DB IIIep

*Novinka-predobjednvka

450,90

0x


BR 44 508 *DB IIIep* DCC-Zvuk
611/70042   BR 44 508 *DB IIIep* DCC-Zvuk

*Novinka-predobjednvka

601,30

0x


BR 043 666-7 * DB IVep
611/70044   BR 043 666-7 * DB IVep

*Novinka-predobjednvka

450,90

0x


BR 043 666-7 *DB IVep*DCC-Zvuk
611/70046   BR 043 666-7 *DB IVep*DCC-Zvuk

*Novinka-predobjednvka

601,30

0x


BR 44 536 * DR IIIep
611/70048   BR 44 536 * DR IIIep

*Novinka-predobjednvka

450,90

0x


BR 44 536* DR IIIep * DCC-Zvuk
611/70050   BR 44 536* DR IIIep * DCC-Zvuk

*Novinka-predobjednvka

601,30

0x


BR 01 232 * DB IIIep *Essen
611/70060   BR 01 232 * DB IIIep *Essen

*Novinka-predobjednvka

465,50

0x


BR01 232*DB IIIep*DCC-Zvuk*Ese
611/70062   BR01 232*DB IIIep*DCC-Zvuk*Ese

*Novinka-predobjednvka

611,00

0x


BR001 199-9 *DB IVep* Saarbrc
611/70064   BR001 199-9 *DB IVep* Saarbrc

*Novinka-predobjednvka

465,50

0x


BR001 199-9*DB IVep* DCC-Zvuk
611/70066   BR001 199-9*DB IVep* DCC-Zvuk

*Novinka-predobjednvka

611,00

0x


BR001 180-9 *DB VIep*BEM Museu
611/70068   BR001 180-9 *DB VIep*BEM Museu

*Novinka-predobjednvka

465,50

0x


BR001 180-9*DB VIep*DCC-Zvuk**
611/70070   BR001 180-9*DB VIep*DCC-Zvuk**

*Novinka-predobjednvka

611,00

0x


BR 75_407 *DB IIIep* DCC-Zvuk
615/22794   BR 75_407 *DB IIIep* DCC-Zvuk

*Akcia / Vpredaj

387,00

1x


BR 78-516 (3Dom) *DB IIIep*
615/22876   BR 78-516 (3Dom) *DB IIIep*

361,90

1x


BR 56 814 *DB IIIep*DCC-Zvuk
615/22903   BR 56 814 *DB IIIep*DCC-Zvuk

*Akcia / Vpredaj

412,95

1x


Ser13 241-A*SNCF IIep*DCC-Zvuk
615/25241   Ser13 241-A*SNCF IIep*DCC-Zvuk

*Novinka-predobjednvka

665,00

0x


Rh 498_104 *SR VIep*DCC-Zvuk
615/25498   Rh 498_104 *SR VIep*DCC-Zvuk

*Novinka-predobjednvka

679,00

0x


BR 52 1530 *DB IIIep*DCC-Zvuk
615/25530   BR 52 1530 *DB IIIep*DCC-Zvuk

493,70

1x


S_81 * SNCB IIIep * DCC-Zvuk
615/25539   S_81 * SNCB IIIep * DCC-Zvuk

*Novinka-predobjednvka

445,00

0x


Rh 150X*SNCF IIIep *DCC-Zvuk
615/25744   Rh 150X*SNCF IIIep *DCC-Zvuk

*Novinka-predobjednvka

513,00

0x


Rh 44 542 * BB IIIep*DCC-Zvuk
615/25888   Rh 44 542 * BB IIIep*DCC-Zvuk

*Novinka-predobjednvka

522,00

0x


BR 94_5-17* DB IIIep*DCC-Zvuk
615/25940   BR 94_5-17* DB IIIep*DCC-Zvuk

*Novinka-predobjednvka

387,00

0x


G8_1 * KPEV Iep * 5174 Halle
617/2807   G8_1 * KPEV Iep * 5174 Halle

360,90

1x


G8_1*KPEV Iep*DCC-Zvuk*5174hal
617/2807S   G8_1*KPEV Iep*DCC-Zvuk*5174hal

474,90

1x


BR 55_4993 *DRG IIep*(ex G8_1)
617/2808   BR 55_4993 *DRG IIep*(ex G8_1)

360,90

1x


BR 55_4993 *DRG IIep*DCC-Zvuk*
617/2808S   BR 55_4993 *DRG IIep*DCC-Zvuk*

474,90

2x


BR 55_3243 *DB IIIep*(ex G8_1)
617/2809   BR 55_3243 *DB IIIep*(ex G8_1)

*Novinka-predobjednvka

341,90

0x


BR 55_3243*DB IIIep* DCC-Zvuk*
617/2809S   BR 55_3243*DB IIIep* DCC-Zvuk*

474,90

1x


BR55_3112-4*DR IIIep*(ex G8_1)
617/2810   BR55_3112-4*DR IIIep*(ex G8_1)

360,90

1x


BR 55_25 DR III_ep* DCC-Zvuk*
617/2810S   BR 55_25 DR III_ep* DCC-Zvuk*

474,90

1x


*Big Boy* 4014*UP VIep*DCCzvuk
617/2884S   *Big Boy* 4014*UP VIep*DCCzvuk

522,40

1x


BR56,20 * DB IIIep
617/2889   BR56,20 * DB IIIep

*Novinka-predobjednvka

379,90

0x


BR 56,20 * DB IIIep* DCC-Zvuk
617/2889S   BR 56,20 * DB IIIep* DCC-Zvuk

*Novinka-predobjednvka

499,90

0x


BR 56,20 * DR IIIep
617/2890   BR 56,20 * DR IIIep

*Novinka-predobjednvka

379,90

0x


BR 56,20 *DR IIIep* DCC-Zvuk
617/2890S   BR 56,20 *DR IIIep* DCC-Zvuk

*Novinka-predobjednvka

499,90

0x


BR 56,20 * DRG IIep
617/2891   BR 56,20 * DRG IIep

*Novinka-predobjednvka

379,90

0x


BE 56,20 *DRG IIep* DCC-Zvuk
617/2891S   BE 56,20 *DRG IIep* DCC-Zvuk

*Novinka-predobjednvka

499,90

0x


BR 81 SCNB III_ep
617/HJ2403   BR 81 SCNB III_ep

*Novinka-predobjednvka

341,90

0x


BR 81 SCNB III_ep * DCC-Zvuk
617/HJ2403S   BR 81 SCNB III_ep * DCC-Zvuk

*Novinka-predobjednvka

449,90

0x


Rh 040D SCNF III_ep*DCC-Zvuk
617/HJ2404S   Rh 040D SCNF III_ep*DCC-Zvuk

*Novinka-predobjednvka

449,90

0x


Rh 140 C362+18 C550*SNCF IIIe
617/HJ2407   Rh 140 C362+18 C550*SNCF IIIe

*Novinka-predobjednvka

327,50

0x


Rh140 C362+18 C550*SNCF 3*Zvuk
617/HJ2407S   Rh140 C362+18 C550*SNCF 3*Zvuk

*Novinka-predobjednvka

436,50

0x


Rh141 R44*SNCF IIIep*GreeBlack
617/HJ2430   Rh141 R44*SNCF IIIep*GreeBlack

*Novinka-predobjednvka

427,00

0x


Rh141 R44 *SNCF IIIep*DCC-Zvuk
617/HJ2430S   Rh141 R44 *SNCF IIIep*DCC-Zvuk

*Novinka-predobjednvka

541,00

0x


Rh141 R484 *SNCF IIIep* Black
617/HJ2431   Rh141 R484 *SNCF IIIep* Black

*Novinka-predobjednvka

427,00

0x


Rh141 R484 *SNCF IIIep*DCCzvuk
617/HJ2431S   Rh141 R484 *SNCF IIIep*DCCzvuk

*Novinka-predobjednvka

541,00

0x


Rh141 R420 *SNCF Vep*UhoTende
617/HJ2432   Rh141 R420 *SNCF Vep*UhoTende

*Novinka-predobjednvka

427,00

0x


Rh141 R420* SNCF Vep*DCC-Zvuk
617/HJ2432S   Rh141 R420* SNCF Vep*DCC-Zvuk

*Novinka-predobjednvka

541,00

0x


Rh141 R1244*SNCF Vep*OlejTende
617/HJ2433   Rh141 R1244*SNCF Vep*OlejTende

*Novinka-predobjednvka

427,00

0x


Rh141 R1244*SNCF Vep*DCC-Zvuk
617/HJ2433S   Rh141 R1244*SNCF Vep*DCC-Zvuk

*Novinka-predobjednvka

541,00

0x


Rh 378,04 * BB IIep
61L/131407   Rh 378,04 * BB IIep

331,00

1x


BR 52*II-IIIep*SD-CFL-SNCF-NL
61L/131520   BR 52*II-IIIep*SD-CFL-SNCF-NL

*Akcia / Vpredaj

330,00

2x


555_3008 SD III-VIep*BRATISLA
61L/555-3008   555_3008 SD III-VIep*BRATISLA

699,00

1x


BR 98 003 DB *HOBBY*
61P/50500   BR 98 003 DB *HOBBY*

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

41,00

0x


BR 98 003 DB s Tendrom *HOBBY*
61P/50501   BR 98 003 DB s Tendrom *HOBBY*

49,00

1x


BR78 134 * DB IIIep
61P/50600   BR78 134 * DB IIIep

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

349,00

0x


BR 78 DB IIIep * DCC-Zvuk-Dym
61P/50602   BR 78 DB IIIep * DCC-Zvuk-Dym

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

462,00

0x


BR 78 DR IIIep
61P/50604   BR 78 DR IIIep

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

349,00

0x


BR 78 DR III ep *DCC-Zvuk *
61P/50606   BR 78 DR III ep *DCC-Zvuk *

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

462,00

0x


BR 078 246-6 DB IVep
61P/50608   BR 078 246-6 DB IVep

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

349,00

0x


BR 078 246-6 DB IVep*DCC-Zvuk
61P/50609   BR 078 246-6 DB IVep*DCC-Zvuk

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

462,00

0x


BR 78 * DRG IIep
61P/50614   BR 78 * DRG IIep

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

349,00

0x


BR 78 * DRG IIep * DCC-Zvuk
61P/50615   BR 78 * DRG IIep * DCC-Zvuk

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

462,00

0x


BR 83_10 * DR IIIep
61P/50634   BR 83_10 * DR IIIep

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

380,00

0x


BR 83_10 *DR IIIep* DCC-Zvuk
61P/50635   BR 83_10 *DR IIIep* DCC-Zvuk

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

493,00

0x


BR 93_0 * DB IIIep
61P/50650   BR 93_0 * DB IIIep

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

349,00

0x


BR 93_0 * DB IIIep *DCC-Zvuk
61P/50652   BR 93_0 * DB IIIep *DCC-Zvuk

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

462,00

0x


Rh 693 324 * BB IIIep
61P/50654   Rh 693 324 * BB IIIep

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

380,00

0x


Rh693 324 *BB IIIep*DCC-Zvuk
61P/50655   Rh693 324 *BB IIIep*DCC-Zvuk

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

493,00

0x


BR 003 * DB IVep
61P/50680   BR 003 * DB IVep

*Novinka-predobjednvka

338,00

0x


BR 003* DB IVep * DCC-Zvuk
61P/50682   BR 003* DB IVep * DCC-Zvuk

*Novinka-predobjednvka

445,00

0x


BR 03 * DR IIIep
61P/50684   BR 03 * DR IIIep

*Novinka-predobjednvka

338,00

0x


BR 03 * DR IIIep * DCC-Zvuk
61P/50685   BR 03 * DR IIIep * DCC-Zvuk

*Novinka-predobjednvka

445,00

0x


Pm2 * PKP IVep
61P/50687   Pm2 * PKP IVep

*Novinka-predobjednvka

338,00

0x


Pm2 * PKP IVep * DCC-Zvuk
61P/50688   Pm2 * PKP IVep * DCC-Zvuk

*Novinka-predobjednvka

445,00

0x


R 413_073-412_143 SD*III
61P/57561   R 413_073-412_143 SD*III

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

157,00

0x


ROCO - Nhradn diely BR 80 005 * DB IIIep
61R/52208   BR 80 005 * DB IIIep

101,75

3x


ROCO - Nhradn diely BR 86 1435-6 * DR IVep
61R/70021   BR 86 1435-6 * DR IVep

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

320,00

0x


ROCO - Nhradn diely BR 03 1050 * DB IIIep
61R/70030   BR 03 1050 * DB IIIep

*Novinka-predobjednvka

436,40

0x


ROCO - Nhradn diely BR 03 1050 *DB IIIep* DCC-Zvuk
61R/70031   BR 03 1050 *DB IIIep* DCC-Zvuk

*Novinka-predobjednvka

557,60

0x


ROCO - Nhradn diely Rh 52,1591 * BB III-IVep
61R/70047   Rh 52,1591 * BB III-IVep

*Novinka-predobjednvka

358,80

0x


ROCO - Nhradn diely Rh 52,1591*BB III-IVep*DCCzvu
61R/70048   Rh 52,1591*BB III-IVep*DCCzvu

*Novinka-predobjednvka

480,00

0x


ROCO - Nhradn diely 354_1 * SD IIIep
61R/70079   354_1 * SD IIIep

*Novinka-predobjednvka

320,00

0x


ROCO - Nhradn diely 354_1 * SD IIIep * DCC-Zvuk
61R/70080   354_1 * SD IIIep * DCC-Zvuk

*Novinka-predobjednvka

441,25

0x


ROCO - Nhradn diely Rh77_28 * BB IVep
61R/70083   Rh77_28 * BB IVep

*Novinka-predobjednvka

320,00

0x


ROCO - Nhradn diely Rh 77_28 * BB IVep * DCC-Zvuk
61R/70084   Rh 77_28 * BB IVep * DCC-Zvuk

*Novinka-predobjednvka

441,25

0x


ROCO - Nhradn diely BR 10 002 * DB IIIep
61R/70190   BR 10 002 * DB IIIep

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

484,90

0x


ROCO - Nhradn diely BR 10 002 * DB IIIep*DCC-Zvuk
61R/70191   BR 10 002 * DB IIIep*DCC-Zvuk

*Novinka-predobjednvka

620,20

0x


ROCO - Nhradn diely B 2nt*CYBELE*K-Bay-Sts-B Iep
61R/70240   B 2nt*CYBELE*K-Bay-Sts-B Iep

*Novinka-predobjednvka

232,70

0x


ROCO - Nhradn diely CYBELE* K-Bay-Sts-B Iep*DCCzvu
61R/70241   CYBELE* K-Bay-Sts-B Iep*DCCzvu

*Novinka-predobjednvka

353,95

0x


ROCO - Nhradn diely BR 44 * DR IVep
61R/70282   BR 44 * DR IVep

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

358,80

0x


ROCO - Nhradn diely Rh 310_20 * BB IIep
61R/70330   Rh 310_20 * BB IIep

*Novinka-predobjednvka

436,50

0x


ROCO - Nhradn diely BR 012 *DB IVep
61R/70340   BR 012 *DB IVep

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

358,80

0x


ROCO - Nhradn diely 555_022 *SD III-IVep
61R/7100001   555_022 *SD III-IVep

*Novinka-predobjednvka

358,80

0x


ROCO - Nhradn diely BR 95 1027-2 * DB Museum VIep
61R/71097   BR 95 1027-2 * DB Museum VIep

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

422,25

0x


ROCO - Nhradn diely BR95 1027-2*DB Muzeum*DCC-Zvuk
61R/71098   BR95 1027-2*DB Muzeum*DCC-Zvuk

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

581,00

0x


ROCO - Nhradn diely 555_022*SD III-IVep*DCC-Zvuk
61R/7110001   555_022*SD III-IVep*DCC-Zvuk

*Novinka-predobjednvka

480,05

0x


ROCO - Nhradn diely BR 24 055 *DB IIIeo
61R/71213   BR 24 055 *DB IIIeo

*Novinka-predobjednvka

284,10

0x


ROCO - Nhradn diely BR 24-055 *DB IIIep* DCC-Zvuk
61R/71214   BR 24-055 *DB IIIep* DCC-Zvuk

*Novinka-predobjednvka

405,40

0x


ROCO - Nhradn diely BR 01_508 * DR IIIep
61R/71267   BR 01_508 * DR IIIep

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

362,50

0x


ROCO - Nhradn diely BR 01_508 *DR IIIep* DCC-Zvuk
61R/71268   BR 01_508 *DR IIIep* DCC-Zvuk

*Novinka-predobjednvka

480,00

0x


ROCO - Nhradn diely BR 038 509-6 *DB IVep
61R/71379   BR 038 509-6 *DB IVep

*Novinka-predobjednvka

436,40

0x


ROCO - Nhradn diely BR 038 509-6 *DB IIIep*DCCzvuk
61R/71380   BR 038 509-6 *DB IIIep*DCCzvuk

*Novinka-predobjednvka

596,40

0x


ROCO - Nhradn diely BR 38 2638-5 * DR IVep
61R/71381   BR 38 2638-5 * DR IVep

*Novinka-predobjednvka

436,40

0x


ROCO - Nhradn diely BR 38 2638-5 *DR IVep*DCC-Zvuk
61R/71382   BR 38 2638-5 *DR IVep*DCC-Zvuk

*Novinka-predobjednvka

596,40

0x


ROCO - Nhradn diely BR053 129-3 *DB IVep
61R/72140   BR053 129-3 *DB IVep

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

358,80

0x


ROCO - Nhradn diely Rh 86 * BB IIIep
61R/73030   Rh 86 * BB IIIep

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

320,00

0x


ROCO - Nhradn diely Rh 86 *BB IIIep*DCC-Zvuk16Bit
61R/73031   Rh 86 *BB IIIep*DCC-Zvuk16Bit

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

441,25

0x


BR 92 2602 DRG II_ep
61T/72012   BR 92 2602 DRG II_ep

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

370,00

0x


TKp 30-1 PKP II_ep
61T/72013   TKp 30-1 PKP II_ep

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

370,00

0x


Rh 040-T SNCF III_ep
61T/72014   Rh 040-T SNCF III_ep

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

370,00

0x


BR 92_2903 * DR IIIep
61T/72016   BR 92_2903 * DR IIIep

*Akcia / Vpredaj

330,00

1x


Parn Nr182* GKBAG IIep
61T/72017   Parn Nr182* GKBAG IIep

*Akcia / Vpredaj

330,00

1x


Parn Nr4*Hersfelder KrB*IIIep
61T/72025   Parn Nr4*Hersfelder KrB*IIIep

*Akcia / Vpredaj

330,00

1x


Hore


Kok / Objednvka
Kok / Objednvka

Motorov lokomotvy a motorov vozy
Motorov lokomotvy a motorov vozy

Poloky: 283

Nzov

Cena

Stav

Objedna


H0m*BR199 861-6 DR IV_ep
611/41272   H0m*BR199 861-6 DR IV_ep

*Novinka-predobjednvka

230,75

0x


H0m*BR199 861-6 DR IVep*DCCzvu
611/41273   H0m*BR199 861-6 DR IVep*DCCzvu

*Novinka-predobjednvka

440,25

0x


V100 015 DR III_ep
611/41284   V100 015 DR III_ep

*Novinka-predobjednvka

230,75

0x


V100 015 DR III_ep*DCC-Zvuk
611/41285   V100 015 DR III_ep*DCC-Zvuk

*Novinka-predobjednvka

440,25

0x


BR110 322-5 DR IV_ep
611/41286   BR110 322-5 DR IV_ep

*Novinka-predobjednvka

230,75

0x


BR110 322-5 DR IV_ep*DCC-Zvuk
611/41287   BR110 322-5 DR IV_ep*DCC-Zvuk

*Novinka-predobjednvka

440,25

0x


BR203 151-6 * SBB VIep
611/41292   BR203 151-6 * SBB VIep

*Novinka-predobjednvka

230,75

0x


BR203 151-6 SBB VI_ep*DCC-Zvuk
611/41294   BR203 151-6 SBB VI_ep*DCC-Zvuk

*Novinka-predobjednvka

440,25

0x


BR203 150-1 HVLE VI_ep
611/41700   BR203 150-1 HVLE VI_ep

*Novinka-predobjednvka

230,75

0x


BR203 150-1 HVLE VI_ep*DCCzvuk
611/41702   BR203 150-1 HVLE VI_ep*DCCzvuk

*Novinka-predobjednvka

440,25

0x


VT137+VS145*DRG IIep*DCC-Zvuk
611/44702   VT137+VS145*DRG IIep*DCC-Zvuk

*Akcia / Vpredaj

460,65

1x


VT605+VS145 * DB IIIep
611/44724   VT605+VS145 * DB IIIep

*Novinka-predobjednvka

387,90

0x


VT605+VS145*DB IIIep* DCC-Zvuk
611/44726   VT605+VS145*DB IIIep* DCC-Zvuk

*Novinka-predobjednvka

533,40

0x


VT60_504 * USArmy IIIep
611/44728   VT60_504 * USArmy IIIep

*Novinka-predobjednvka

245,30

0x


VT60_504*USArmy IIIep*DCC-Zvuk
611/44730   VT60_504*USArmy IIIep*DCC-Zvuk

*Novinka-predobjednvka

370,40

0x


BR 723-003-0*DB IVep * Basic
611/44732   BR 723-003-0*DB IVep * Basic

*Novinka-predobjednvka

245,30

0x


BR 723-003-0*DB IVep* DCC-Zvuk
611/44734   BR 723-003-0*DB IVep* DCC-Zvuk

*Novinka-predobjednvka

370,40

0x


VT137-387 *DR IIIep
611/44736   VT137-387 *DR IIIep

*Novinka-predobjednvka

245,30

0x


VT137-387 *DR IIIep* DCC-Zvuk
611/44738   VT137-387 *DR IIIep* DCC-Zvuk

*Novinka-predobjednvka

370,40

0x


M44 148 * MAV Vep *
612/H-M44-148   M44 148 * MAV Vep *

*Novinka-predobjednvka

215,00

0x


M63 001 * MAV IVep *
612/H-M63-001   M63 001 * MAV IVep *

*Novinka-predobjednvka

230,00

0x


SN61-050 * PKP III-IVep
612/H-SN61-050   SN61-050 * PKP III-IVep

*Akcia / Vpredaj

219,95

1x


SU46 041 * PKP IV_ep
612/H-SU46-041   SU46 041 * PKP IV_ep

*Akcia / Vpredaj

179,95

1x


SU46 053 * PKP IV_ep
612/H-SU46-053   SU46 053 * PKP IV_ep

*Akcia / Vpredaj

179,95

1x


M152_0038*SD IVep*Kralupy-nVL
612/H152-0038   M152_0038*SD IVep*Kralupy-nVL

*Akcia / Vpredaj

139,95

3x


M152_0299*SD IVep*Depo-_Lpa
612/H152-0299   M152_0299*SD IVep*Depo-_Lpa

*Novinka-predobjednvka

186,00

0x


M296_1003*SD IV_ep*Vindobona*
612/H296-1003   M296_1003*SD IV_ep*Vindobona*

259,00

1x


T 455,004 * SD IIIep
612/H455-004   T 455,004 * SD IIIep

*Novinka-predobjednvka

215,00

0x


T 458_1106 SD IVep
612/H458-1106   T 458_1106 SD IVep

*Novinka-predobjednvka

220,00

0x


T458_1171 SD IVep*PRAHA-Stred
612/H458-1171   T458_1171 SD IVep*PRAHA-Stred

219,00

1x


T466_0116 * SD IVep *
612/H466-0116   T466_0116 * SD IVep *

*Novinka-predobjednvka

225,00

0x


T466_0221 * SD IVep *
612/H466-0221   T466_0221 * SD IVep *

*Akcia / Vpredaj

215,95

2x


T 466,2293 * SD IVep *
612/H466-2293   T 466,2293 * SD IVep *

*Akcia / Vpredaj

204,00

1x


T 466,2364 SD * IV-Vep
612/H466-2364   T 466,2364 SD * IV-Vep

*Akcia / Vpredaj

202,50

1x


T478_1005 *SD IVep*Overov-Ser
612/H478-1005   T478_1005 *SD IVep*Overov-Ser

*Akcia / Vpredaj

185,90

2x


T 478_1185 SD IV_ep
612/H478-1185   T 478_1185 SD IV_ep

*Akcia / Vpredaj

161,90

1x


T478_1218 * SD IVep
612/H478-1218   T478_1218 * SD IVep

*Akcia / Vpredaj

179,90

2x


T478_3002 * SD IVep
612/H478-3002   T478_3002 * SD IVep

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

205,00

0x


714 020-5 * D Vep(reko 735)
612/H714-020   714 020-5 * D Vep(reko 735)

225,90

1x


721 200-4 * CZ V-VIep* D
612/H721-200   721 200-4 * CZ V-VIep* D

205,00

1x


Rh 735 245-3 * D Vep *
612/H735-245   Rh 735 245-3 * D Vep *

*Akcia / Vpredaj

214,00

2x


Rh 735 252-9 * SR Vep *
612/H735-252   Rh 735 252-9 * SR Vep *

*Akcia / Vpredaj

214,00

2x


Rh 742 028-4 * D Vep *
612/H742-028   Rh 742 028-4 * D Vep *

*Novinka-predobjednvka

210,00

0x


Rh 742 238-9 *CZ-DC VIep
612/H742-238   Rh 742 238-9 *CZ-DC VIep

*Novinka-predobjednvka

206,00

0x


Rh 743 001-0 *CZ-DC VIep
612/H743-001   Rh 743 001-0 *CZ-DC VIep

*Novinka-predobjednvka

206,00

0x


812 613-8*D VIep *ESMERALDA
612/H812-613   812 613-8*D VIep *ESMERALDA

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

198,50

0x


*820 021-4*SD IV-Vep(exM240)
612/H820-021   *820 021-4*SD IV-Vep(exM240)

*Akcia / Vpredaj

214,90

3x


820 023-0* SD IV-Vep (exM240)
612/H820-023   820 023-0* SD IV-Vep (exM240)

*Akcia / Vpredaj

215,50

1x


842 008-5 D Vep (exM273_2)
612/H842-008   842 008-5 D Vep (exM273_2)

*Akcia / Vpredaj

215,95

1x


852 003-3*D Vep (exM296__
612/H852-003   852 003-3*D Vep (exM296__

*Akcia / Vpredaj

218,95

1x


UNI_Ozvuovacia sada *pre MTB*
612/IH1001   UNI_Ozvuovacia sada *pre MTB*

11,00

1x


Serie52 NOHAB*SNCB IVep*DCCzvu
615/22678   Serie52 NOHAB*SNCB IVep*DCCzvu

*Novinka-predobjednvka

387,00

0x


MY 1105 Nohab*DSB Vep*DCC-Zvuk
615/22788   MY 1105 Nohab*DSB Vep*DCC-Zvuk

*Novinka-predobjednvka

387,00

0x


G2000 BB*SBB CARGO VIep*DCCzvu
615/22881   G2000 BB*SBB CARGO VIep*DCCzvu

*Novinka-predobjednvka

377,00

0x


BR 120 052 * DR IVep *DCC-Zvuk
615/25200   BR 120 052 * DR IVep *DCC-Zvuk

*Novinka-predobjednvka

387,00

0x


Class 77 *D-DB VIep*DCC-Zvuk
615/25300   Class 77 *D-DB VIep*DCC-Zvuk

*Novinka-predobjednvka

474,00

0x


232 001-8*DB IIIep TEE*DCCzvuk
615/25322   232 001-8*DB IIIep TEE*DCCzvuk

*Novinka-predobjednvka

484,00

0x


BR648_2(LINT)*DB-AG VI*DCCzvuk
615/25714   BR648_2(LINT)*DB-AG VI*DCCzvuk

*Novinka-predobjednvka

464,00

0x


753 006-1*I-CTI VIep*CAPTRAIN
617/2844   753 006-1*I-CTI VIep*CAPTRAIN

*Akcia / Vpredaj

199,80

1x


D_753 *CAPTRAIN*VI_ep*DCC-Zvuk
617/2844S   D_753 *CAPTRAIN*VI_ep*DCC-Zvuk

*Akcia / Vpredaj

295,90

1x


DE 520-001 *I-FUC * VIep
617/2845   DE 520-001 *I-FUC * VIep

*Akcia / Vpredaj

199,80

1x


DE 520-001*I-FUC VIep*DCC-Zvuk
617/2845S   DE 520-001*I-FUC VIep*DCC-Zvuk

*Akcia / Vpredaj

295,90

1x


D_753-7*I-RCI V-VIep*RailCargI
617/2863   D_753-7*I-RCI V-VIep*RailCargI

*Akcia / Vpredaj

199,80

1x


D_753-7*I-RCI V-VIep*RCI*DCCzv
617/2863S   D_753-7*I-RCI V-VIep*RCI*DCCzv

*Akcia / Vpredaj

321,30

1x


753-7*CZ-PCI V-VI*PKP C*DCCzvu
617/2864S   753-7*CZ-PCI V-VI*PKP C*DCCzvu

*Akcia / Vpredaj

321,30

1x


Posunovacia ASF*RailAdvent*DCC
617/2866D   Posunovacia ASF*RailAdvent*DCC

166,15

1x


744 114-0*D Cargo VIep*EffiSh
617/2899   744 114-0*D Cargo VIep*EffiSh

*Novinka-predobjednvka

255,00

0x


744 114-0*D Cargo*DCCzvuk*Eff
617/2899S   744 114-0*D Cargo*DCCzvuk*Eff

*Novinka-predobjednvka

365,00

0x


Drezina KLV 53 * FS V-VIep
617/2909   Drezina KLV 53 * FS V-VIep

*Novinka-predobjednvka

189,90

0x


Drezina KLV 53*FS V-VIep* DCC
617/2909D   Drezina KLV 53*FS V-VIep* DCC

*Novinka-predobjednvka

234,90

0x


Drezina KLV 53 * SIRTI Vep
617/2910   Drezina KLV 53 * SIRTI Vep

*Novinka-predobjednvka

189,90

0x


Drezina KLV 53*SIRTI Vep* DCC
617/2910D   Drezina KLV 53*SIRTI Vep* DCC

*Novinka-predobjednvka

234,90

0x


Drezina KLV 53* DB-AG Vep
617/2911   Drezina KLV 53* DB-AG Vep

*Novinka-predobjednvka

189,90

0x


Drezina KLV 53*DB-AG Vep* DCC
617/2911D   Drezina KLV 53*DB-AG Vep* DCC

*Novinka-predobjednvka

234,90

0x


Drezina KLV 53 *DB IVep*
617/2912   Drezina KLV 53 *DB IVep*

*Novinka-predobjednvka

189,90

0x


Drezina KLV 53 *DB IVep* DCC
617/2912D   Drezina KLV 53 *DB IVep* DCC

*Novinka-predobjednvka

234,90

0x


Drezina KLV 53* BASF Vep
617/2913   Drezina KLV 53* BASF Vep

*Novinka-predobjednvka

189,90

0x


Drezina KLV 53*BASF Vep* DCC
617/2913D   Drezina KLV 53*BASF Vep* DCC

*Novinka-predobjednvka

234,90

0x


Vossloh DE 12*DB-NordRail VIep
617/2920   Vossloh DE 12*DB-NordRail VIep

*Novinka-predobjednvka

255,00

0x


Vossloh DE12*NordRail VI*DCCzv
617/2920S   Vossloh DE12*NordRail VI*DCCzv

*Novinka-predobjednvka

365,00

0x


DE18 Vossloh RailAdventur VIep
617/2921   DE18 Vossloh RailAdventur VIep

*Novinka-predobjednvka

255,00

0x


DE18 Vossloh*RailAdve VI*DCCzv
617/2921S   DE18 Vossloh*RailAdve VI*DCCzv

*Novinka-predobjednvka

369,00

0x


Rh753 706-1*CZ-AWT VIep
617/2928   Rh753 706-1*CZ-AWT VIep

*Novinka-predobjednvka

227,50

0x


753 706-1*CZ-AWT V-VIep*DCCzvu
617/2928S   753 706-1*CZ-AWT V-VIep*DCCzvu

*Novinka-predobjednvka

341,50

0x


D753,7 * HUPAC V-VIep
617/2929   D753,7 * HUPAC V-VIep

*Novinka-predobjednvka

227,50

0x


F753,7 *HUPAC V-VIep*DCC-Zvuk
617/2929S   F753,7 *HUPAC V-VIep*DCC-Zvuk

*Novinka-predobjednvka

341,50

0x


D753*Mercitalia VIep
617/2930   D753*Mercitalia VIep

*Novinka-predobjednvka

227,50

0x


D753 *Mercitalia VIep*DCC-Zvuk
617/2930S   D753 *Mercitalia VIep*DCC-Zvuk

*Novinka-predobjednvka

341,50

0x


Tram Dwag N8*Dortmund* IVep
617/2944   Tram Dwag N8*Dortmund* IVep

*Novinka-predobjednvka

218,00

0x


Tram Dwag M6 *Nrnberg*IV-Vep
617/2945   Tram Dwag M6 *Nrnberg*IV-Vep

*Novinka-predobjednvka

194,50

0x


Vossloh DE 18* SNCF VIep
617/HJ2439   Vossloh DE 18* SNCF VIep

*Novinka-predobjednvka

255,00

0x


Vossloh DE18*SNCF VIep*DCCzvuk
617/HJ2439S   Vossloh DE18*SNCF VIep*DCCzvuk

*Novinka-predobjednvka

369,00

0x


Vossloh DE 18* COLAS-Rail VIep
617/HJ2440   Vossloh DE 18* COLAS-Rail VIep

*Novinka-predobjednvka

255,00

0x


Vossloh DE18*ColasRail*DCCzvuk
617/HJ2440S   Vossloh DE18*ColasRail*DCCzvuk

*Novinka-predobjednvka

369,00

0x


BB 666442 * SNCF VIep * Blue
617/HJ2441   BB 666442 * SNCF VIep * Blue

*Novinka-predobjednvka

222,00

0x


BB 666442 *SNCF VIep* DCC-Zvuk
617/HJ2441S   BB 666442 *SNCF VIep* DCC-Zvuk

*Novinka-predobjednvka

336,00

0x


BB 66400 * SNCF-Infra VIep
617/HJ2442   BB 66400 * SNCF-Infra VIep

*Novinka-predobjednvka

222,00

0x


BB 66400*SNCF-INFRA VIep*DCCzv
617/HJ2442S   BB 66400*SNCF-INFRA VIep*DCCzv

*Novinka-predobjednvka

337,00

0x


BB 567556 *SNCF Vep* Casquette
617/HJ2446   BB 567556 *SNCF Vep* Casquette

*Novinka-predobjednvka

265,50

0x


BB 567556 *SNCF Vep* DCC-Zvuk
617/HJ2446S   BB 567556 *SNCF Vep* DCC-Zvuk

*Novinka-predobjednvka

379,50

0x


BB 167424 * SNCF VOep *Multise
617/HJ2447   BB 167424 * SNCF VOep *Multise

*Novinka-predobjednvka

265,50

0x


BB 167424 *SNCF VIep* DCCzvuk
617/HJ2447S   BB 167424 *SNCF VIep* DCCzvuk

*Novinka-predobjednvka

379,50

0x


BB 667210*SNCF-INFRA Vep*INFRA
617/HJ2448   BB 667210*SNCF-INFRA Vep*INFRA

*Novinka-predobjednvka

265,50

0x


BB 667210*SNCF Vep*DCCzvuk*INF
617/HJ2448S   BB 667210*SNCF Vep*DCCzvuk*INF

*Novinka-predobjednvka

379,50

0x


D_445 1a serie* FS IV-V_ep
617/HL2650   D_445 1a serie* FS IV-V_ep

*Akcia / Vpredaj

129,10

2x618/60680   M63 006 * MAV IVep
*Novinka-predobjednvka

cena nebola ete stanoven

0x618/60681   M63 009 * MAV Vep
*Novinka-predobjednvka

cena nebola ete stanoven

0x


T678_001 SD*Praha-Libe
61E/678001   T678_001 SD*Praha-Libe

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

1050,00

0x


T678_0012*SD IV*ZVOLEN*DCCzvu
61E/6780012-Z   T678_0012*SD IV*ZVOLEN*DCCzvu

*Novinka-predobjednvka

1270,00

0x


T678_012 SD * Zvolen
61E/678012   T678_012 SD * Zvolen

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

1050,00

0x


T678_0012 SD*ZVOLEN*DCCzvuk
61E/678012-Z   T678_0012 SD*ZVOLEN*DCCzvuk

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

1270,00

0x


T678_014 SD * Praha-Libe
61E/678014   T678_014 SD * Praha-Libe

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

1050,00

0x


T678_016 SD * Olomouc
61E/678016   T678_016 SD * Olomouc

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

1050,00

0x61E/678017   T678_017 SD * Plze
*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

1050,00

0x61E/679001   T679_001* SD IVep *ZVOLEN*
*Novinka-predobjednvka

1050,00

0x


T679_001*SD IV*ZVOLEN*DCCzvuk
61E/679001-Z   T679_001*SD IV*ZVOLEN*DCCzvuk

*Novinka-predobjednvka

1270,00

0x61E/6790010   T679_0010 SD* Zvolen
*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

1050,00

0x


T679_0019 SD*DCC-Zvuk*Zvolen*
61E/6790019   T679_0019 SD*DCC-Zvuk*Zvolen*

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

1270,00

0x61E/679006   T679_006 SD*1964 ZVOLEN
*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

1050,00

0x


T679_0015 SD* IV_ep_#Zvolen#
61E/679015   T679_0015 SD* IV_ep_#Zvolen#

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

1050,00

0x


T679_019 SD Vep*MDC Bratislav
61E/679019   T679_019 SD Vep*MDC Bratislav

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

1050,00

0x


T679_019 SD*MDC Brati*DCCzvuk
61E/679019-Z   T679_019 SD*MDC Brati*DCCzvuk

*Novinka-predobjednvka

1270,00

0x


T679_023 SD Depo_Zvolen
61E/679023   T679_023 SD Depo_Zvolen

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

1050,00

0x


T679_0025 SD IV_ep* Zvolen *
61E/679025   T679_0025 SD IV_ep* Zvolen *

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

1050,00

0x


810 SD * IV-V_ep
61E/810-CSD   810 SD * IV-V_ep

*Novinka-predobjednvka

cena nebola ete stanoven

0x


810 SR * V_ep
61E/810-ZSR   810 SR * V_ep

*Novinka-predobjednvka

cena nebola ete stanoven

0x


M152_0 SD * IV_ep
61E/M152-0   M152_0 SD * IV_ep

*Novinka-predobjednvka

cena nebola ete stanoven

0x


T334_001 * IV-VI_ep*MUZEUM*
61E/T334-001   T334_001 * IV-VI_ep*MUZEUM*

*Novinka-predobjednvka

cena nebola ete stanoven

0x


*Rh710 SD * IV_ep (ex T334)
61E/T334-710   *Rh710 SD * IV_ep (ex T334)

*Novinka-predobjednvka

cena nebola ete stanoven

0x


T334 SD *IV-V_ep *HARNANEC*
61E/T334-HAR   T334 SD *IV-V_ep *HARNANEC*

*Novinka-predobjednvka

cena nebola ete stanoven

0x


Podbjaka 09-3X P_T*RAILmotio
61EK/2691   Podbjaka 09-3X P_T*RAILmotio

538,90

1x


BR 612 DB-AG VIep *bwegt*
61P/52007   BR 612 DB-AG VIep *bwegt*

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

237,00

0x


BR 216 DB IV ep*
61P/52400   BR 216 DB IV ep*

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

184,00

0x


BR 216 DB IV ep * DCC-Zvuk
61P/52402   BR 216 DB IV ep * DCC-Zvuk

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

295,50

0x


V 160 * DB IIIep
61P/52404   V 160 * DB IIIep

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

184,00

0x


BR 216 * DB IVep
61P/52408   BR 216 * DB IVep

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

184,00

0x


BR 216 * DB-AG Vep
61P/52412   BR 216 * DB-AG Vep

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

184,00

0x


BR 216 * DB-AG Vep *DCC-Zvuk
61P/52413   BR 216 * DB-AG Vep *DCC-Zvuk

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

295,50

0x


BR 216 * DB IVep
61P/52415   BR 216 * DB IVep

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

184,00

0x


BR 107 009-3*DR IV ep*DCC-Zvuk
61P/52422   BR 107 009-3*DR IV ep*DCC-Zvuk

*Akcia / Vpredaj

232,30

1x


T435_0140 SD III-IVep
61P/52427   T435_0140 SD III-IVep

200,00

1x


T435_0140 SD III-IVep*DCCzvuk
61P/52428   T435_0140 SD III-IVep*DCCzvuk

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

305,50

0x


Rh720 046-2 * SD IVep *
61P/52431   Rh720 046-2 * SD IVep *

*Dopredaj, u nebude v sortimente

184,30

1x


Rh720 046-2*SD IVep* DCC-Zvuk
61P/52432   Rh720 046-2*SD IVep* DCC-Zvuk

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

305,50

0x


T435,0139 * SD IVep *
61P/52434   T435,0139 * SD IVep *

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

194,00

0x


Rh 720 * SD IVep * DCC-Zvuk
61P/52435   Rh 720 * SD IVep * DCC-Zvuk

*Novinka-predobjednvka

305,50

0x


T435 ,057 * SD IIIep
61P/52437   T435 ,057 * SD IIIep

*Novinka-predobjednvka

196,00

0x


T435,057 *SD IIIep* DCC-Zvuk
61P/52438   T435,057 *SD IIIep* DCC-Zvuk

*Novinka-predobjednvka

308,00

0x


DE-19-A USA IVep *MMID 65-ton
61P/52468   DE-19-A USA IVep *MMID 65-ton

*Akcia / Vpredaj

214,00

1x


M61 * MAV IVep * NOHAB
61P/52480   M61 * MAV IVep * NOHAB

*Novinka-predobjednvka

216,00

0x


M61 *MAV IVep*DCC-Zvuk* NOHAB
61P/52481   M61 *MAV IVep*DCC-Zvuk* NOHAB

*Novinka-predobjednvka

334,00

0x


My1147 * DSB IVep * NOHAB
61P/52483   My1147 * DSB IVep * NOHAB

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

216,00

0x


My1100*DSB IVep*DCC-Zvuk*NOHAB
61P/52484   My1100*DSB IVep*DCC-Zvuk*NOHAB

*Novinka-predobjednvka

334,00

0x


Rh5204 * SNCB IVep * NOHAB
61P/52486   Rh5204 * SNCB IVep * NOHAB

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

216,00

0x


Rh52 *SNCB IVep*DCC-Zvuk*NOHAB
61P/52488   Rh52 *SNCB IVep*DCC-Zvuk*NOHAB

*Novinka-predobjednvka

334,00

0x


NOHAB 1125 *Strabag Vep
61P/52490   NOHAB 1125 *Strabag Vep

*Novinka-predobjednvka

216,30

0x


NOHAB *Strabag Vep* DCC-zvuk
61P/52491   NOHAB *Strabag Vep* DCC-zvuk

*Novinka-predobjednvka

334,65

0x


M61 008 *Nohab* MAV Vep
61P/52496   M61 008 *Nohab* MAV Vep

*Novinka-predobjednvka

216,00

0x


M61 008*Nohab* MAV Vep*DCCzvuk
61P/52497   M61 008*Nohab* MAV Vep*DCCzvuk

*Novinka-predobjednvka

334,65

0x


BR 221 * DB IVep
61P/52614   BR 221 * DB IVep

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

155,00

0x


BR 221 * DB IVep * DCC-Zvuk
61P/52615   BR 221 * DB IVep * DCC-Zvuk

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

272,00

0x


VT 98+VS 98*DB IIIep*DCC-Zvuk
61P/52735   VT 98+VS 98*DB IIIep*DCC-Zvuk

*Novinka-predobjednvka

370,00

0x


TGK2-T203-0504 SD IVep*KALUGA
61P/52745   TGK2-T203-0504 SD IVep*KALUGA

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

164,50

0x


706 502-2 CZ-PRIV VIep*TGK2-T2
61P/52746   706 502-2 CZ-PRIV VIep*TGK2-T2

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

164,50

0x


BR 142 * DR IVep
61P/52765   BR 142 * DR IVep

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

166,50

0x


BR 142 * DR IVep * DCC-Zvuk
61P/52773   BR 142 * DR IVep * DCC-Zvuk

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

286,00

0x


T679_1584 SD IVep*D-Vrovice
61P/52814   T679_1584 SD IVep*D-Vrovice

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

194,00

0x


M62 228 * MAV IIIep
61P/52818   M62 228 * MAV IIIep

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

194,00

0x


T679_1019*SD IVep*BrnoMalom
61P/52819   T679_1019*SD IVep*BrnoMalom

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

194,00

0x


SU46 * PKP Cargo VIep
61P/52868   SU46 * PKP Cargo VIep

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

203,50

0x


SU46 *PKP Cargo VIep* DCC-Zvuk
61P/52869   SU46 *PKP Cargo VIep* DCC-Zvuk

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

323,50

0x


SU46 * PKP IVep
61P/52870   SU46 * PKP IVep

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

203,00

0x


SU46 * PKP IVep * DCC-Zvuk
61P/52871   SU46 * PKP IVep * DCC-Zvuk

*Novinka-predobjednvka

323,50

0x


VT 2_09+VB * DR IIIep
61P/52890   VT 2_09+VB * DR IIIep

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

267,00

0x


VT 2_09+VB *DR IIIep* DCC-Zvuk
61P/52891   VT 2_09+VB *DR IIIep* DCC-Zvuk

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

387,00

0x


BR 220 * DR IVep * DCC-Zvuk
61P/52901   BR 220 * DR IVep * DCC-Zvuk

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

288,00

0x


V 200 085 * DR IIIep
61P/52904   V 200 085 * DR IIIep

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

179,00

0x


V 200 * DR IIIep * DCC-Zvuk
61P/52905   V 200 * DR IIIep * DCC-Zvuk

*Novinka-predobjednvka

297,00

0x


M62 165 * H-START VIep
61P/52907   M62 165 * H-START VIep

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

194,00

0x


ST44 * PKP Cargo VIep
61P/52908   ST44 * PKP Cargo VIep

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

194,00

0x


ST44 * PKP IVep
61P/52909   ST44 * PKP IVep

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

194,00

0x


BR 132 * DR IVep
61P/52910   BR 132 * DR IVep

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

167,50

0x


BR 132 * DR IVep * DCC-Zvuk
61P/52911   BR 132 * DR IVep * DCC-Zvuk

*Novinka-predobjednvka

286,00

0x


Rh 648 * Gysev VIep
61P/52913   Rh 648 * Gysev VIep

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

179,00

0x


Rh 648 * Gysev VIep* DCC-Zvuk
61P/52914   Rh 648 * Gysev VIep* DCC-Zvuk

*Novinka-predobjednvka

295,50

0x


BR 232 *PCC VIep* Protor *
61P/52916   BR 232 *PCC VIep* Protor *

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

179,00

0x


BR 232 *PCC VIep*DCC-Zvuk*PROT
61P/52917   BR 232 *PCC VIep*DCC-Zvuk*PROT

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

295,50

0x


T435,0105 * SD IIIep *
61P/52928   T435,0105 * SD IIIep *

*Novinka-predobjednvka

196,00

0x


T435,0105 *SD IIIep* DCC-Zvuk
61P/52929   T435,0105 *SD IIIep* DCC-Zvuk

*Novinka-predobjednvka

308,00

0x


T679,1502 * SD IVep
61P/52930   T679,1502 * SD IVep

*Novinka-predobjednvka

196,00

0x


T679,1502 *SD IVep* DCC-Zvuk
61P/52931   T679,1502 *SD IVep* DCC-Zvuk

*Novinka-predobjednvka

308,00

0x


G6 (Cummins)VIep*DCC-Zvuk-SPRI
61P/55914   G6 (Cummins)VIep*DCC-Zvuk-SPRI

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

358,50

0x


Motorov Lokomotva * MyTrain*
61P/57013   Motorov Lokomotva * MyTrain*

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

29,90

0x


Posunovacia Lokomotva*MyTrain
61P/57014   Posunovacia Lokomotva*MyTrain

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

29,90

0x


BR218 497-6*DB-AG*PIKO-Mrklin
61P/57400   BR218 497-6*DB-AG*PIKO-Mrklin

*Akcia / Vpredaj

105,00

1x


TRAXX *PL-LOTOS VIep* LOTOS *
61P/57543   TRAXX *PL-LOTOS VIep* LOTOS *

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

106,90

0x


Rh2016 031-3*BB Vep*HERKULES
61P/57580   Rh2016 031-3*BB Vep*HERKULES

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

107,90

0x


BR 218 167-5 * DB AG Vep
61P/57901   BR 218 167-5 * DB AG Vep

73,00

1x


BR 218 449-7 * DB IVep *NETZ*
61P/57902   BR 218 449-7 * DB IVep *NETZ*

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

74,65

0x


BR 218 267-3 * DB IVep
61P/57903   BR 218 267-3 * DB IVep

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

76,90

0x


BR218 218-6 * DB IVep
61P/57906   BR218 218-6 * DB IVep

73,00

1x


BR 218 145-1 * DB IVep
61P/57907   BR 218 145-1 * DB IVep

*Dopredaj, u nebude v sortimente

73,00

2x


SU42 * PKP VIep
61P/59273   SU42 * PKP VIep

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

164,50

0x


BR442 Talent-2*BWsweg*DCC-Zvuk
61P/59514   BR442 Talent-2*BWsweg*DCC-Zvuk

*Novinka-predobjednvka

397,00

0x


BR228 761-3 * DB-AG Vpe
61P/59589   BR228 761-3 * DB-AG Vpe

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

141,00

0x


V200 052*DB IIIep*DEUTSCH-BAHN
61P/59700   V200 052*DB IIIep*DEUTSCH-BAHN

150,00

1x


V200_041 * DB IIIep*DCC-Zvuk
61P/59708   V200_041 * DB IIIep*DCC-Zvuk

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

261,00

0x


Rh770 602-4 *CS Army IVep
61P/59790   Rh770 602-4 *CS Army IVep

*Novinka-predobjednvka

169,70

0x


Rh770 602-4*CS Army VIep*DCCzv
61P/59791   Rh770 602-4*CS Army VIep*DCCzv

*Novinka-predobjednvka

276,00

0x


SP45 * PKP Vep
61P/96310   SP45 * PKP Vep

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

189,00

0x


SP45 * PKP IVep
61P/96311   SP45 * PKP IVep

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

189,00

0x


Motor_Pojazd*M152-810preBRAMOS
61PMT/32452   Motor_Pojazd*M152-810preBRAMOS

*Akcia / Vpredaj

79,50

1x


ROCO - Nhradn diely V100_53 *A-SRA VIep* SETG
61R/52563   V100_53 *A-SRA VIep* SETG

*Novinka-predobjednvka

127,90

0x


ROCO - Nhradn diely V100_53*A-SRA VIep*SETG*DCCzvu
61R/52564   V100_53*A-SRA VIep*SETG*DCCzvu

*Novinka-predobjednvka

249,00

0x


ROCO - Nhradn diely T478,3208 * SD IVep
61R/70023   T478,3208 * SD IVep

*Novinka-predobjednvka

208,45

0x


ROCO - Nhradn diely T478,3208 *SD IVep* DCC-Zvuk
61R/70024   T478,3208 *SD IVep* DCC-Zvuk

*Novinka-predobjednvka

329,70

0x


ROCO - Nhradn diely BR 288 002-9 * DB IVep
61R/70115   BR 288 002-9 * DB IVep

*Novinka-predobjednvka

358,80

0x


ROCO - Nhradn diely BR288 002-9 * DB IVep*DCC-Zvuk
61R/70116   BR288 002-9 * DB IVep*DCC-Zvuk

*Novinka-predobjednvka

601,30

0x


ROCO - Nhradn diely 650 669-4 D-DLB VIep*OberpfazB
61R/70193   650 669-4 D-DLB VIep*OberpfazB

*Novinka-predobjednvka

242,40

0x


ROCO - Nhradn diely 650 669-4*D VIep*DCCzvuk*Oberp
61R/70194   650 669-4*D VIep*DCCzvuk*Oberp

*Novinka-predobjednvka

363,65

0x


ROCO - Nhradn diely M152,0478+Baafx 423-3*SD IVep
61R/70374   M152,0478+Baafx 423-3*SD IVep

245,90

6x


ROCO - Nhradn diely M152,0478+Baafx*SD IV*DCCzvuk
61R/70375   M152,0478+Baafx*SD IV*DCCzvuk

*Novinka-predobjednvka

414,40

0x


ROCO - Nhradn diely 810 458-0 + Btax * D Vep
61R/70376   810 458-0 + Btax * D Vep

*Novinka-predobjednvka

253,00

0x


ROCO - Nhradn diely 810 450-0+Btax*D Vep*DCC-Zvuk
61R/70377   810 450-0+Btax*D Vep*DCC-Zvuk

*Novinka-predobjednvka

427,65

0x


ROCO - Nhradn diely 810 472-1+BDtax * CZ-CD VIep
61R/70378   810 472-1+BDtax * CZ-CD VIep

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

253,00

0x


ROCO - Nhradn diely 810 365-7 * ZSSK V-VIep
61R/70380   810 365-7 * ZSSK V-VIep

*Novinka-predobjednvka

253,00

0x


ROCO - Nhradn diely 810 365-7*ZSSK V-VIep*DCC-Zvuk
61R/70381   810 365-7*ZSSK V-VIep*DCC-Zvuk

*Novinka-predobjednvka

427,65

0x


ROCO - Nhradn diely BR 215 022-5 * DB IVep
61R/70760   BR 215 022-5 * DB IVep

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

205,70

0x


ROCO - Nhradn diely BR 218 421-6 * DB-AG VIep
61R/70767   BR 218 421-6 * DB-AG VIep

*Novinka-predobjednvka

203,60

0x


ROCO - Nhradn diely BR 218 433-1*DB-AG VIep
61R/70767   BR 218 433-1*DB-AG VIep

*Novinka-predobjednvka

205,70

0x


ROCO - Nhradn diely BR218 421-6*DB AG VIep*DCCzvuk
61R/70768   BR218 421-6*DB AG VIep*DCCzvuk

*Novinka-predobjednvka

324,85

0x


ROCO - Nhradn diely BR218 433-1*DB AG VIep*DCC-Zvu
61R/70768   BR218 433-1*DB AG VIep*DCC-Zvu

*Novinka-predobjednvka

313,50

0x


ROCO - Nhradn diely BR218 290-5 *DB-AG Vep
61R/70771   BR218 290-5 *DB-AG Vep

*Novinka-predobjednvka

203,60

0x


ROCO - Nhradn diely BR218 290-5*DB-AG Vep*DCC-Zvuk
61R/70772   BR218 290-5*DB-AG Vep*DCC-Zvuk

*Novinka-predobjednvka

324,85

0x


ROCO - Nhradn diely BR 115 *DR IVep
61R/70815   BR 115 *DR IVep

*Novinka-predobjednvka

140,55

0x


ROCO - Nhradn diely BR 115 * DR IVep *DCC-Zvuk
61R/70816   BR 115 * DR IVep *DCC-Zvuk

*Novinka-predobjednvka

261,80

0x


ROCO - Nhradn diely BR 118 652-7 *DR IVep
61R/70888   BR 118 652-7 *DR IVep

*Novinka-predobjednvka

203,60

0x


ROCO - Nhradn diely BR 118 652-7*DR IVep*DCC-Zvuk
61R/70889   BR 118 652-7*DR IVep*DCC-Zvuk

*Novinka-predobjednvka

324,80

0x


ROCO - Nhradn diely T478,1209 * SD IVep
61R/70920   T478,1209 * SD IVep

196,50

1x


ROCO - Nhradn diely T478,1209 *SD IVep*DCC-Zvuk
61R/70921   T478,1209 *SD IVep*DCC-Zvuk

*Akcia / Vpredaj

289,95

2x


ROCO - Nhradn diely Rh751 375-7 * D Vep
61R/70922   Rh751 375-7 * D Vep

208,45

1x


ROCO - Nhradn diely Rh 751 229-6 *D Vep*
61R/70924   Rh 751 229-6 *D Vep*

*Novinka-predobjednvka

208,45

0x


ROCO - Nhradn diely Rh751 229-6 *D Vep* DCC-Zvuk
61R/70925   Rh751 229-6 *D Vep* DCC-Zvuk

*Novinka-predobjednvka

329,70

0x


ROCO - Nhradn diely 751 176-9 *D VIep* D Cargo
61R/70926   751 176-9 *D VIep* D Cargo

*Novinka-predobjednvka

208,45

0x


ROCO - Nhradn diely 751 176-9*D VIep*CARGO*DCCzvu
61R/70927   751 176-9*D VIep*CARGO*DCCzvu

*Novinka-predobjednvka

329,70

0x


ROCO - Nhradn diely BR223 081-1 *D-DLB VIep * Alex
61R/70943   BR223 081-1 *D-DLB VIep * Alex

*Novinka-predobjednvka

193,90

0x


ROCO - Nhradn diely T478,3089 * SD IVep
61R/71020   T478,3089 * SD IVep

*Novinka-predobjednvka

208,45

0x


ROCO - Nhradn diely T478,3089 *SD IVep* DCC-Zvuk
61R/71021   T478,3089 *SD IVep* DCC-Zvuk

*Novinka-predobjednvka

329,70

0x


ROCO - Nhradn diely Rh 754 046-1 * D VIep
61R/71023   Rh 754 046-1 * D VIep

*Novinka-predobjednvka

208,45

0x


ROCO - Nhradn diely Rh 754 046-1*D VIep*DCC-Zvuk
61R/71024   Rh 754 046-1*D VIep*DCC-Zvuk

*Novinka-predobjednvka

329,70

0x


ROCO - Nhradn diely BR 221 124-1 * DB IVep
61R/71088   BR 221 124-1 * DB IVep

*Novinka-predobjednvka

179,30

0x


ROCO - Nhradn diely BR 221 124-1*DB IVep*DCC-Zvuk
61R/71089   BR 221 124-1*DB IVep*DCC-Zvuk

*Novinka-predobjednvka

300,60

0x


ROCO - Nhradn diely BR 120 101-1 * DR IVep
61R/71790   BR 120 101-1 * DR IVep

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

223,00

0x


ROCO - Nhradn diely Y8400 * SNCF IV-Vep*DCC-Zvuk
61R/72010   Y8400 * SNCF IV-Vep*DCC-Zvuk

*Novinka-predobjednvka

324,85

0x


ROCO - Nhradn diely BR628 601-6 DB-AG VIep*REGIO
61R/72078   BR628 601-6 DB-AG VIep*REGIO

*Novinka-predobjednvka

315,15

0x


ROCO - Nhradn diely BR628 601-6*DB-AG VIep*DCCzvuk
61R/72079   BR628 601-6*DB-AG VIep*DCCzvuk

*Novinka-predobjednvka

436,40

0x


ROCO - Nhradn diely T466_2050 * SD IVep
61R/7300003   T466_2050 * SD IVep

*Novinka-predobjednvka

203,60

0x


ROCO - Nhradn diely 749 257-2* D Vep
61R/7300008   749 257-2* D Vep

*Novinka-predobjednvka

208,45

0x


ROCO - Nhradn diely Rh 750 * CZ-DC VIep *D Cargo
61R/7300009   Rh 750 * CZ-DC VIep *D Cargo

*Novinka-predobjednvka

208,45

0x


ROCO - Nhradn diely BR 218_150-1 *DB IVep
61R/7300010   BR 218_150-1 *DB IVep

*Novinka-predobjednvka

203,60

0x


ROCO - Nhradn diely BR112 294-4 * DR IVep
61R/7300011   BR112 294-4 * DR IVep

*Novinka-predobjednvka

140,50

0x


ROCO - Nhradn diely Rh 2016 041-3 *A-BB VIep*
61R/7300013   Rh 2016 041-3 *A-BB VIep*

*Novinka-predobjednvka

193,90

0x


ROCO - Nhradn diely D_343 2015 * FS Vep *
61R/73002   D_343 2015 * FS Vep *

*Novinka-predobjednvka

189,00

0x


ROCO - Nhradn diely EDK 750 DB IV-Vep *DCC-zvuk*
61R/73035   EDK 750 DB IV-Vep *DCC-zvuk*

*Akcia / Vpredaj

719,95

1x


ROCO - Nhradn diely EDK 750 BB V ep *DCC-Zvuk*
61R/73036   EDK 750 BB V ep *DCC-Zvuk*

*Akcia / Vpredaj

719,95

1x


ROCO - Nhradn diely EDK 750 DR IVep*DCC-Zvuk+Fun
61R/73037   EDK 750 DR IVep*DCC-Zvuk+Fun

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

848,65

0x


ROCO - Nhradn diely EDK 750 SD IVep*DCC-ZVUK+funk
61R/73038   EDK 750 SD IVep*DCC-ZVUK+funk

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

848,65

0x


ROCO - Nhradn diely T466_2050 *SD IVep* DCC-Zvuk
61R/7310003   T466_2050 *SD IVep* DCC-Zvuk

*Novinka-predobjednvka

324,85

0x


ROCO - Nhradn diely 749 257-2 * D Vep * DCC-Zvuk
61R/7310008   749 257-2 * D Vep * DCC-Zvuk

*Novinka-predobjednvka

329,70

0x


ROCO - Nhradn diely Rh750*CZ-DC VIep*Dcarg*DCCzv
61R/7310009   Rh750*CZ-DC VIep*Dcarg*DCCzv

*Novinka-predobjednvka

329,70

0x


ROCO - Nhradn diely BR 218_150-1 *DB IVep*DCC-Zvuk
61R/7310010   BR 218_150-1 *DB IVep*DCC-Zvuk

*Novinka-predobjednvka

324,85

0x


ROCO - Nhradn diely BR112 294-4 *DR IVep* DCC-Zvuk
61R/7310011   BR112 294-4 *DR IVep* DCC-Zvuk

*Novinka-predobjednvka

261,80

0x


ROCO - Nhradn diely Rh2016 041-3*A-BB VIep*DCCzvu
61R/7310013   Rh2016 041-3*A-BB VIep*DCCzvu

*Novinka-predobjednvka

315,10

0x


ROCO - Nhradn diely T478_2059 SD IV_ep
61R/73122   T478_2059 SD IV_ep

*Akcia / Vpredaj

176,30

5x


ROCO - Nhradn diely HOe* Rh2095 012-7 *BB IV-Vep
61R/7340001   HOe* Rh2095 012-7 *BB IV-Vep

*Novinka-predobjednvka

211,30

0x


ROCO - Nhradn diely HOe*Rh2095 BB IV-Vep*DCC-Zvuk
61R/7350001   HOe*Rh2095 BB IV-Vep*DCC-Zvuk

*Novinka-predobjednvka

332,60

0x


ROCO - Nhradn diely T669,0010 * SD IVep
61R/73772   T669,0010 * SD IVep

*Akcia / Vpredaj

196,00

1x


ROCO - Nhradn diely T669,0010 *SD IVep* DCC-Zvuk
61R/73773   T669,0010 *SD IVep* DCC-Zvuk

*Akcia / Vpredaj

293,90

4x


ROCO - Nhradn diely T679_1294 SD IVep
61R/73796   T679_1294 SD IVep

*Akcia / Vpredaj

186,95

1x


ROCO - Nhradn diely BR 118 512-3 * DR IVep
61R/73896   BR 118 512-3 * DR IVep

*Novinka-predobjednvka

205,70

0x


ROCO - Nhradn diely BR118 512-3*DR IVep*DCC-Zvuk
61R/73897   BR118 512-3*DR IVep*DCC-Zvuk

*Novinka-predobjednvka

324,85

0x


HOm*T1*MEG* III_ep*Motor-Voze
61T/02941   HOm*T1*MEG* III_ep*Motor-Voze

*Akcia / Vpredaj

222,95

1x


SET*VT 135-VB 140 *DR IIIep
61T/70054   SET*VT 135-VB 140 *DR IIIep

*Novinka-predobjednvka

286,00

0x


Hore


Kok / Objednvka
Kok / Objednvka

Elektrick lokomotvy
Elektrick lokomotvy

Poloky: 305

Nzov

Cena

Stav

Objedna


E11 033 DR IIIep*DCC-Zvuk
611/43116   E11 033 DR IIIep*DCC-Zvuk

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

416,00

0x


E42 015 DR IIIep
611/43122   E42 015 DR IIIep

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

275,35

0x


E42 015 DR IIIep * DCC-Zvuk
611/43124   E42 015 DR IIIep * DCC-Zvuk

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

416,00

0x


BR 242 002-4*DR IVep *DCC-Zvuk
611/43128   BR 242 002-4*DR IVep *DCC-Zvuk

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

416,00

0x


BR242 006-5 DR IVep*DCC-Zvuk
611/43148   BR242 006-5 DR IVep*DCC-Zvuk

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

402,45

0x


E44 165w DRG IIep
611/43420   E44 165w DRG IIep

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

355,85

0x


E44 165w DRG IIep * DCC-Zvuk
611/43422   E44 165w DRG IIep * DCC-Zvuk

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

530,45

0x


E 44 1161 *DB IIIep
611/43454   E 44 1161 *DB IIIep

*Novinka-predobjednvka

355,85

0x


E 44 1161 *DB IIIep*DCC-Zvuk
611/43456   E 44 1161 *DB IIIep*DCC-Zvuk

*Novinka-predobjednvka

530,45

0x


BR 244 044-4 *DR IVep
611/43458   BR 244 044-4 *DR IVep

*Novinka-predobjednvka

355,85

0x


BR244 044-4 *DR IVep*DCC-Zvuk
611/43460   BR244 044-4 *DR IVep*DCC-Zvuk

*Novinka-predobjednvka

530,45

0x


BR 187 107-8 *MRCE VIep
611/43828   BR 187 107-8 *MRCE VIep

*Novinka-predobjednvka

310,30

0x


BR187 107-8*MRCE VIep*DCC-Zvuk
611/43830   BR187 107-8*MRCE VIep*DCC-Zvuk

*Novinka-predobjednvka

440,25

0x


Rh 425 003*MAV VIep* DCC-Zvuk
611/44260   Rh 425 003*MAV VIep* DCC-Zvuk

*Akcia / Vpredaj

510,00

1x


Rh4124 029-1*A-BB VIep*DCCzvu
611/44264   Rh4124 029-1*A-BB VIep*DCCzvu

*Novinka-predobjednvka

536,90

0x


BR211 032-8 * DR IVep
611/70076   BR211 032-8 * DR IVep

*Novinka-predobjednvka

289,90

0x


BR 211 032-8 *DR IVep* DCCzvuk
611/70078   BR 211 032-8 *DR IVep* DCCzvuk

*Novinka-predobjednvka

439,90

0x


Ae477 905-4*Lokoop Vep*OrieExp
611/70084   Ae477 905-4*Lokoop Vep*OrieExp

*Novinka-predobjednvka

289,90

0x


477 905-4*Lokoop Vep*DCCzvuk*
611/70086   477 905-4*Lokoop Vep*DCCzvuk*

*Novinka-predobjednvka

439,90

0x


Rh 121 010-3 *SD IVep*
612/H121-010   Rh 121 010-3 *SD IVep*

214,50

2x


141 015-8 * SD IVep
612/H141-015   141 015-8 * SD IVep

214,50

2x


Rh162-007-9 *ZSSK V-VIep
612/H162-007   Rh162-007-9 *ZSSK V-VIep

*Akcia / Vpredaj

209,95

2x


Rh163-047-4 *D* V_ep_
612/H163-047   Rh163-047-4 *D* V_ep_

*Novinka-predobjednvka

215,00

0x


* Rh 181 114-0 * SD IVep
612/H181-114   * Rh 181 114-0 * SD IVep

*Akcia / Vpredaj

195,95

2x


Rh362 040-8*D*(exES499_1)V_ep
612/H362-040   Rh362 040-8*D*(exES499_1)V_ep

213,90

1x


363 006-8*CZ-DC VIep*D Cargo
612/H363-006   363 006-8*CZ-DC VIep*D Cargo

*Novinka-predobjednvka

220,00

0x


363 056-3 *D Vep*
612/H363-056   363 056-3 *D Vep*

*Novinka-predobjednvka

220,00

0x


363 104-1*ZSSK Vep*(exES499_1
612/H363-104   363 104-1*ZSSK Vep*(exES499_1

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

219,00

0x


363 129-8 *D Vep*(exES499_1)
612/H363-129   363 129-8 *D Vep*(exES499_1)

213,90

1x


E469_152 SD IVep ( 121 )
612/H469-152   E469_152 SD IVep ( 121 )

208,90

1x


*E499,0055 *SD IVep (140)
612/H499-0055   *E499,0055 *SD IVep (140)

*Akcia / Vpredaj

215,50

3x


E499,0063 * SD IVep (140)
612/H499-0063   E499,0063 * SD IVep (140)

225,00

1x


ES499_1048 * SD IVep
612/H499-1048   ES499_1048 * SD IVep

222,00

1x


E499,3060 * SD IVep
612/H499-3060   E499,3060 * SD IVep

*Akcia / Vpredaj

219,00

1x


E 669_2025 * SD IVep
612/H669-2025   E 669_2025 * SD IVep

*Akcia / Vpredaj

215,50

1x


E 669_2133 * SD IVep
612/H669-2133   E 669_2133 * SD IVep

*Akcia / Vpredaj

215,50

1x


Rh381 002-5 ZSSK VIep*DCC-Zvuk
615/22186   Rh381 002-5 ZSSK VIep*DCC-Zvuk

*Akcia / Vpredaj

309,00

1x


380 006-7 D VIep *DCC-Zvuk*
615/22196   380 006-7 D VIep *DCC-Zvuk*

*Akcia / Vpredaj

259,95

2x


381 002-5 ZSSK VIep*Typ 109E
615/22287   381 002-5 ZSSK VIep*Typ 109E

245,00

1x


TGV Euroduplex*SNCF VIep*DCCzv
615/22381   TGV Euroduplex*SNCF VIep*DCCzv

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

688,00

0x


Re460 067-2* CH-SBB VI*DCCzvuk
615/22624   Re460 067-2* CH-SBB VI*DCCzvuk

*Novinka-predobjednvka

387,00

0x


ICE 3*403*DB-AG VIep*DCC-Zvuk
615/22784   ICE 3*403*DB-AG VIep*DCC-Zvuk

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

665,00

0x


SET-TEE*Re421*CH-IRS VI*DCCzvu
615/25100   SET-TEE*Re421*CH-IRS VI*DCCzvu

*Novinka-predobjednvka

749,00

0x


BR249*Vectron Dual*DB*DCC-Zvuk
615/25290   BR249*Vectron Dual*DB*DCC-Zvuk

*Novinka-predobjednvka

387,00

0x


BR248 002 Dual*D-RPRS VI*DCCzv
615/25291   BR248 002 Dual*D-RPRS VI*DCCzv

*Novinka-predobjednvka

387,00

0x


Re 4_4 I *SBB IIIep* DCC-Zvuk
615/25423   Re 4_4 I *SBB IIIep* DCC-Zvuk

*Novinka-predobjednvka

367,00

0x


ICM-1*KOPLOPER**NS IVep*DCCzvu
615/25425   ICM-1*KOPLOPER**NS IVep*DCCzvu

*Novinka-predobjednvka

543,00

0x


BR146_572-3*DB-AG VIep*DCCzvuk
615/25449   BR146_572-3*DB-AG VIep*DCCzvuk

341,50

1x


Ce 6_8 II* SBB VIep*DCC-Zvuk
615/25595   Ce 6_8 II* SBB VIep*DCC-Zvuk

*Novinka-predobjednvka

522,80

0x


RABe501 Giruno*SBB VIep DCCzvu
615/25810   RABe501 Giruno*SBB VIep DCCzvu

*Novinka-predobjednvka

794,00

0x


Rh 1020 27 *BB IIIep*DCC-Zvuk
615/25992   Rh 1020 27 *BB IIIep*DCC-Zvuk

*Novinka-predobjednvka

474,00

0x


E428 1 * FS IIIep
617/2901   E428 1 * FS IIIep

*Novinka-predobjednvka

234,90

0x


E428 1 * FS IIIep * DCC-Zvuk
617/2901S   E428 1 * FS IIIep * DCC-Zvuk

*Novinka-predobjednvka

354,90

0x


Tram Dwag GT8*Graz* IV-Vep
617/2943   Tram Dwag GT8*Graz* IV-Vep

*Novinka-predobjednvka

218,00

0x


TGV 4-diel* SNCF IVep*Ver-1981
617/HJ2425   TGV 4-diel* SNCF IVep*Ver-1981

*Novinka-predobjednvka

403,50

0x


TGV 4-diel*SNCF IVep*DCC-Zvuk
617/HJ2425S   TGV 4-diel*SNCF IVep*DCC-Zvuk

*Novinka-predobjednvka

517,50

0x


BB 26212 *SNCF IV-Vep*Casquett
617/HJ2443   BB 26212 *SNCF IV-Vep*Casquett

*Novinka-predobjednvka

242,00

0x


BB 26212* SNCF IV-Vep*DCC-Zvuk
617/HJ2443S   BB 26212* SNCF IV-Vep*DCC-Zvuk

*Novinka-predobjednvka

356,00

0x


BB 26056 *SNCF VIep* Technicen
617/HJ2444   BB 26056 *SNCF VIep* Technicen

*Novinka-predobjednvka

242,00

0x


BB 26056*SNCF VIep*DCC-Zvuk*Te
617/HJ2444S   BB 26056*SNCF VIep*DCC-Zvuk*Te

*Novinka-predobjednvka

356,00

0x


BB 26144 *SNCF VIep*TER GrandE
617/HJ2445   BB 26144 *SNCF VIep*TER GrandE

*Novinka-predobjednvka

242,00

0x


BB 26144*SNCF VIep*DCCzvuk*TER
617/HJ2445S   BB 26144*SNCF VIep*DCCzvuk*TER

*Novinka-predobjednvka

356,00

0x


TGV Duplex Carmillon *SNCF VIe
617/HJ2451   TGV Duplex Carmillon *SNCF VIe

*Novinka-predobjednvka

403,50

0x


TGV Duplex Carmillon *DCCzvuk
617/HJ2451S   TGV Duplex Carmillon *DCCzvuk

*Novinka-predobjednvka

523,10

0x


ICE 1(BR401) DB-AG VI_ep*4diel
617/HL1751   ICE 1(BR401) DB-AG VI_ep*4diel

243,95

1x


V63 152 *MAV Vep*KOSSUTH Lajos
618/60186   V63 152 *MAV Vep*KOSSUTH Lajos

249,90

1x


363 145-4*ZSSK V-VIep*Blonski
618/60314   363 145-4*ZSSK V-VIep*Blonski

*Akcia / Vpredaj

249,95

4x


162 117-6*CZ-RJ VIep*Regio JET
618/60317   162 117-6*CZ-RJ VIep*Regio JET

*Akcia / Vpredaj

224,00

3x


350 014-7 *SD IV-Vep* GORILA
618/60334   350 014-7 *SD IV-Vep* GORILA

*Novinka-predobjednvka

cena nebola ete stanoven

0x


BR180 006-9*DR Vep*Knodelpress
618/60541   BR180 006-9*DR Vep*Knodelpress

*Akcia / Vpredaj

209,95

2x


BR180 011-9*DB-AG Vep*po 1994*
618/60542   BR180 011-9*DB-AG Vep*po 1994*

*Akcia / Vpredaj

209,95

2x618/60551   372 011-7 * SD IVep
*Novinka-predobjednvka

cena nebola ete stanoven

0x


371 002-7 *D VIep* JOIN *
618/60555   371 002-7 *D VIep* JOIN *

251,00

3x


388 001-0*D VIep*Dcargo*TRAX
618/60566   388 001-0*D VIep*Dcargo*TRAX

255,00

1x


363 074-6 *SD Vep*
618/60610   363 074-6 *SD Vep*

249,95

3x


362 019-2 *D VIep*Skupina EZ
618/60612   362 019-2 *D VIep*Skupina EZ

251,00

1x


V63 005 * MAV Vep *
618/60661   V63 005 * MAV Vep *

*Novinka-predobjednvka

255,00

0x


350 013-9 *ZSSK V-VIep* GORILA
618/60670   350 013-9 *ZSSK V-VIep* GORILA

*Novinka-predobjednvka

cena nebola ete stanoven

0x


163 091-2*CZ-D Vep*DCC-zvuk
618/69311   163 091-2*CZ-D Vep*DCC-zvuk

*Akcia / Vpredaj

322,50

3x


Rh363*CZ-DC VIep*D Car*DCCzv
618/69313   Rh363*CZ-DC VIep*D Car*DCCzv

362,90

2x


162*RJ-CZ VIep*RegioJET*DCCzvu
618/69317   162*RJ-CZ VIep*RegioJET*DCCzvu

*Akcia / Vpredaj

319,00

3x


350 014-7 *SD IV-Vep*DCCzvuk
618/69334   350 014-7 *SD IV-Vep*DCCzvuk

*Novinka-predobjednvka

cena nebola ete stanoven

0x


BR 180 DR V_ep*DCCzvuk*Knodelp
618/69541   BR 180 DR V_ep*DCCzvuk*Knodelp

*Akcia / Vpredaj

295,95

2x


BR 180 DB-AG V_ep*DCCzvuk*Knod
618/69542   BR 180 DB-AG V_ep*DCCzvuk*Knod

*Akcia / Vpredaj

295,95

2x618/69551   372 011-7 * SD IVep*DCC-Zvuk
*Novinka-predobjednvka

cena nebola ete stanoven

0x


371 005-0*D V-VIep*DCCzvukPEP
618/69553   371 005-0*D V-VIep*DCCzvukPEP

*Akcia / Vpredaj

305,00

1x


371 001-9*D V-VI*LUCKA*DCCzvu
618/69554   371 001-9*D V-VI*LUCKA*DCCzvu

*Akcia / Vpredaj

299,95

2x


363 074-6 *SD Vep* DCC-Zvuk
618/69610   363 074-6 *SD Vep* DCC-Zvuk

*Akcia / Vpredaj

352,90

3x


350 013-9*ZSSK V-VIep*DCC-Zvuk
618/69670   350 013-9*ZSSK V-VIep*DCC-Zvuk

*Novinka-predobjednvka

cena nebola ete stanoven

0x


186 425-5*D-Rpool VIep*RTBcarg
618/90142   186 425-5*D-Rpool VIep*RTBcarg

*Novinka-predobjednvka

242,00

0x


363 164-5 *SD IV-Vep*EUROCITY
618/90176   363 164-5 *SD IV-Vep*EUROCITY

263,00

2x


Vlak*RegioJet*VI_ep*VectronELL
618/LS18000   Vlak*RegioJet*VI_ep*VectronELL

*Akcia / Vpredaj

405,00

3x


Vlak*RegioJet*VI_ep*DCC-zvuk
618/LS18000-S   Vlak*RegioJet*VI_ep*DCC-zvuk

*Akcia / Vpredaj

515,00

2x


Rh 210-022-0*ZSSK VIep*ZVOLEN*
61E/210-022   Rh 210-022-0*ZSSK VIep*ZVOLEN*

*Novinka-predobjednvka

1080,00

0x


Rh 210-022-0*ZSSK VIep*DCCzvuk
61E/210-022S   Rh 210-022-0*ZSSK VIep*DCCzvuk

*Novinka-predobjednvka

1236,00

0x


Rh 210-032-9*SR Vep*LEOPOLDOV
61E/210-032   Rh 210-032-9*SR Vep*LEOPOLDOV

*Novinka-predobjednvka

1080,00

0x


Rh 210-032-9 *SR Vep*DCC-Zvuk
61E/210-032S   Rh 210-032-9 *SR Vep*DCC-Zvuk

*Novinka-predobjednvka

1236,00

0x


193 695-4*D-RAIL VI*D-QR code
61P/21603   193 695-4*D-RAIL VI*D-QR code

*Novinka-predobjednvka

212,00

0x


Rh193*D VIep*QR code*DCCzvuk
61P/21604   Rh193*D VIep*QR code*DCCzvuk

*Novinka-predobjednvka

327,00

0x


383 403-3*CZ-MT VIep* Metrans
61P/21605   383 403-3*CZ-MT VIep* Metrans

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

213,00

0x


Rh-383*CZ-MT VIep*DCCzvuk*Metr
61P/21606   Rh-383*CZ-MT VIep*DCCzvuk*Metr

*Novinka-predobjednvka

327,00

0x


Rh480 023-5 * H-START VIep
61P/21622   Rh480 023-5 * H-START VIep

*Novinka-predobjednvka

156,15

0x


Rh480 *H-START VIep* DCC-Zvuk
61P/21623   Rh480 *H-START VIep* DCC-Zvuk

*Novinka-predobjednvka

271,60

0x


BR 440 *DB-AG VIep
61P/21627   BR 440 *DB-AG VIep

*Novinka-predobjednvka

266,00

0x


BR 440 * DB-AG VIep*DCC-Zvuk
61P/21628   BR 440 * DB-AG VIep*DCC-Zvuk

*Novinka-predobjednvka

383,00

0x


BR 101 *DB-AG VIep
61P/51100   BR 101 *DB-AG VIep

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

215,00

0x


BR 101 *DB-AG VIep *DCC-Zvuk*-
61P/51102   BR 101 *DB-AG VIep *DCC-Zvuk*-

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

333,00

0x


BR 101 DB-AG Vep*Vorserie
61P/51104   BR 101 DB-AG Vep*Vorserie

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

215,00

0x


BR 101 DB-AG Vep* DCC-Zvuk*Vor
61P/51105   BR 101 DB-AG Vep* DCC-Zvuk*Vor

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

333,00

0x


BR151 DB IV ep
61P/51314   BR151 DB IV ep

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

216,00

0x


BR151 DB IV ep *DCC-Zvuk
61P/51316   BR151 DB IV ep *DCC-Zvuk

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

334,00

0x


BR 120 DB Vorserie IV_ep
61P/51331   BR 120 DB Vorserie IV_ep

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

216,00

0x


BR120 DB Vorserie IVep*DCCzvuk
61P/51332   BR120 DB Vorserie IVep*DCCzvuk

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

334,00

0x


BR 181_2 DB-AG VI_ep
61P/51348   BR 181_2 DB-AG VI_ep

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

216,00

0x


BR 181_2 DB-AG VI_ep *DCC-zvuk
61P/51350   BR 181_2 DB-AG VI_ep *DCC-zvuk

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

334,00

0x


BR181_2 *DB IVep* Mosel
61P/51355   BR181_2 *DB IVep* Mosel

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

216,00

0x


BR181_2 *DB IVep Mosel*DCCzvuk
61P/51356   BR181_2 *DB IVep Mosel*DCCzvuk

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

334,00

0x


S499_1023*SD IVep*Lamintka
61P/51380   S499_1023*SD IVep*Lamintka

245,00

1x


S499_1023 *SD IVep*DCC-Zvuk*
61P/51382   S499_1023 *SD IVep*DCC-Zvuk*

*Akcia / Vpredaj

309,95

2x


240 075-2 * SK-ZSSK * VIep
61P/51387   240 075-2 * SK-ZSSK * VIep

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

241,55

0x


240 075-2*SK-ZSSK Vep*DCC-Zvuk
61P/51388   240 075-2*SK-ZSSK Vep*DCC-Zvuk

*Akcia / Vpredaj

309,95

5x


S499_1019 *SD IVep* Lamintka
61P/51389   S499_1019 *SD IVep* Lamintka

*Akcia / Vpredaj

224,90

5x


S499_1019 *SD IVep*DCC-Zvuk*
61P/51390   S499_1019 *SD IVep*DCC-Zvuk*

*Akcia / Vpredaj

339,90

5x


340 062-9 *CZ-CDC VIep*
61P/51392   340 062-9 *CZ-CDC VIep*

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

241,00

0x


240 139-6 * D Vep * Lamintka
61P/51396   240 139-6 * D Vep * Lamintka

*Novinka-predobjednvka

244,00

0x


240 139-6 * D Vep *DCC-Zvuk
61P/51397   240 139-6 * D Vep *DCC-Zvuk

*Novinka-predobjednvka

362,00

0x


ICE 4 DB-AG VIep*4-diel*BR412
61P/51400   ICE 4 DB-AG VIep*4-diel*BR412

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

596,00

0x


ICE 4 DB-AG VIep *DCC-zvuk*
61P/51402   ICE 4 DB-AG VIep *DCC-zvuk*

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

754,00

0x


E 32-12 * DB IIIep
61P/51410   E 32-12 * DB IIIep

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

283,00

0x


BR 132 *DB IVep
61P/51414   BR 132 *DB IVep

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

283,00

0x


V43 1282* H-MAV VIep
61P/51430   V43 1282* H-MAV VIep

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

236,50

0x


V43 1282* H-MAV VIep*DCC-Zvuk
61P/51432   V43 1282* H-MAV VIep*DCC-Zvuk

*Akcia / Vpredaj

338,10

1x


V43 1001 MAV Vep*Jubi-Lok 1001
61P/51437   V43 1001 MAV Vep*Jubi-Lok 1001

*Novinka-predobjednvka

236,60

0x


V43 1001 MAV *Jubi-Lok*DCCzvuk
61P/51438   V43 1001 MAV *Jubi-Lok*DCCzvuk

*Novinka-predobjednvka

354,00

0x


430 326 * H-GYSEV VIep
61P/51440   430 326 * H-GYSEV VIep

*Novinka-predobjednvka

236,60

0x


Rh430 326*H-GYSEV VIep*DCCzvuk
61P/51441   Rh430 326*H-GYSEV VIep*DCCzvuk

*Novinka-predobjednvka

354,00

0x


BR194 * DB IVep
61P/51470   BR194 * DB IVep

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

334,00

0x


E 94 052 *DR IIIep
61P/51474   E 94 052 *DR IIIep

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

334,00

0x


BR 194 178-0 * DB IVep
61P/51477   BR 194 178-0 * DB IVep

*Novinka-predobjednvka

334,00

0x


BR 194 178-0*DB IVep* DCC-Zvuk
61P/51479   BR 194 178-0*DB IVep* DCC-Zvuk

*Novinka-predobjednvka

446,00

0x


BR 254 * DR IVep
61P/51481   BR 254 * DR IVep

*Novinka-predobjednvka

334,00

0x


BR 254 * DR IVep * DCC-Zvuk
61P/51482   BR 254 * DR IVep * DCC-Zvuk

*Novinka-predobjednvka

446,00

0x


BR141 047-1 *DB IVep
61P/51528   BR141 047-1 *DB IVep

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

184,00

0x


BR 191 098-3 * DB IVep
61P/51540   BR 191 098-3 * DB IVep

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

303,00

0x


BR 191 DB IV_ep DCC-Zvuk
61P/51542   BR 191 DB IV_ep DCC-Zvuk

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

421,00

0x


E 91 101 * DB IIIep
61P/51544   E 91 101 * DB IIIep

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

303,00

0x


E 91 101 * DB IIIep * DCC-Zvuk
61P/51545   E 91 101 * DB IIIep * DCC-Zvuk

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

421,00

0x


E 91 102 * DRG IIep
61P/51547   E 91 102 * DRG IIep

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

303,00

0x


Rh 388 005-1 * CZ-DC VIep *
61P/51597   Rh 388 005-1 * CZ-DC VIep *

*Novinka-predobjednvka

190,00

0x


Rh388 005-1*CZ-DC VIep*DCCzvu
61P/51598   Rh388 005-1*CZ-DC VIep*DCCzvu

*Novinka-predobjednvka

305,00

0x


Rh 1144_2 * BB VIep *
61P/51631   Rh 1144_2 * BB VIep *

*Novinka-predobjednvka

226,00

0x


Rh1144_2 *BB VIep* DCC-Zvuk
61P/51632   Rh1144_2 *BB VIep* DCC-Zvuk

*Novinka-predobjednvka

344,00

0x


BR 103 227-5 * DB IVep
61P/51686   BR 103 227-5 * DB IVep

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

205,00

0x


BR 755-025 *DB-AG Vep
61P/51721   BR 755-025 *DB-AG Vep

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

205,00

0x


BR 112 * DR Vep
61P/51724   BR 112 * DR Vep

*Novinka-predobjednvka

205,00

0x


BR 112 * DR Vep * DCC-Zvuk
61P/51725   BR 112 * DR Vep * DCC-Zvuk

*Novinka-predobjednvka

323,50

0x


BR 143 175 * SLRS VIep
61P/51727   BR 143 175 * SLRS VIep

*Novinka-predobjednvka

205,00

0x


BR143 175* SLRS VIep *DCC-Zvuk
61P/51728   BR143 175* SLRS VIep *DCC-Zvuk

*Novinka-predobjednvka

323,50

0x


E 10 153 * DB IIIep *
61P/51744   E 10 153 * DB IIIep *

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

194,00

0x


BR 140 817-8 * DB IVep
61P/51754   BR 140 817-8 * DB IVep

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

194,00

0x


BR140 817-8* DB IVep *DCC-Zvuk
61P/51755   BR140 817-8* DB IVep *DCC-Zvuk

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

305,00

0x


E 10 1270 * DB IIIep *
61P/51812   E 10 1270 * DB IIIep *

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

194,00

0x


BR111 * DB-AG Vep *Orientrot
61P/51857   BR111 * DB-AG Vep *Orientrot

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

189,00

0x


Rh 1118 * BB IIIep * DCC-Zvuk
61P/51874   Rh 1118 * BB IIIep * DCC-Zvuk

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

358,50

0x


BR118 026-4 * DB IVep
61P/51876   BR118 026-4 * DB IVep

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

247,00

0x


BR118 * DB IVep * DCC-Zvuk
61P/51877   BR118 * DB IVep * DCC-Zvuk

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

358,50

0x


Rh 1041 * BB IIIep
61P/51895   Rh 1041 * BB IIIep

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

199,50

0x


BR 752 003-4 *DB-AG Vep
61P/51906   BR 752 003-4 *DB-AG Vep

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

216,00

0x


BR 752 *DB-AG Vep * DCC-Zvuk
61P/51907   BR 752 *DB-AG Vep * DCC-Zvuk

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

334,00

0x


BR140 080-3 *DB IVep
61P/51909   BR140 080-3 *DB IVep

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

194,00

0x


BR 140 * DB IVep * DCC-Zvuk
61P/51910   BR 140 * DB IVep * DCC-Zvuk

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

305,00

0x


BR151 *D-DB VIep* Railion Logi
61P/51912   BR151 *D-DB VIep* Railion Logi

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

216,00

0x


BR151*D-DB Railion VIep*DCCzvu
61P/51913   BR151*D-DB Railion VIep*DCCzvu

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

334,00

0x


BR143 021-4 * DR Vep
61P/51941   BR143 021-4 * DR Vep

*Novinka-predobjednvka

205,00

0x


BR143 021-4 *DR Vep* DCC-Zvuk
61P/51942   BR143 021-4 *DR Vep* DCC-Zvuk

*Novinka-predobjednvka

323,50

0x


Rh240 102-4* SR Vep*Lamintka
61P/51950   Rh240 102-4* SR Vep*Lamintka

*Novinka-predobjednvka

244,00

0x


Rh240 102-4 *SR Vep*DCC-Zvuk
61P/51951   Rh240 102-4 *SR Vep*DCC-Zvuk

*Novinka-predobjednvka

362,00

0x


Rh 1116 BB VIep * CAT *
61P/57925   Rh 1116 BB VIep * CAT *

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

79,90

0x


BR 185 057-7 DB-AG *VIep*
61P/57939   BR 185 057-7 DB-AG *VIep*

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

103,00

0x


BR 146,2 *DB-AG VIep
61P/59052   BR 146,2 *DB-AG VIep

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

143,00

0x


BR 146,2 *DB-AG VIep*DCC-Zvuk
61P/59053   BR 146,2 *DB-AG VIep*DCC-Zvuk

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

261,50

0x


GTW 2_8 *R-Net QBuzz VIep
61P/59135   GTW 2_8 *R-Net QBuzz VIep

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

339,00

0x


193 813-3*FLIXTRAIN*VIep*Vect
61P/59196   193 813-3*FLIXTRAIN*VIep*Vect

*Akcia / Vpredaj

154,95

1x


Rh 383*SK-RAIL VIep*ZSSK-CARGO
61P/59197   Rh 383*SK-RAIL VIep*ZSSK-CARGO

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

210,00

0x


Rh1293 A-BB VIep*500 LOCO*Vec
61P/59198   Rh1293 A-BB VIep*500 LOCO*Vec

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

226,00

0x


EU46 *PL-PKPC VIep*DCC-Zvuk
61P/59393   EU46 *PL-PKPC VIep*DCC-Zvuk

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

323,50

0x


E_191*I-DISPO VIep*EVM Rail*
61P/59397   E_191*I-DISPO VIep*EVM Rail*

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

210,00

0x


E_191*I-DISPO VIep*DCCzvuk*EVM
61P/59398   E_191*I-DISPO VIep*DCCzvuk*EVM

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

323,50

0x


BR 442 TALENT 2*BW SWEG VIep
61P/59513   BR 442 TALENT 2*BW SWEG VIep

*Novinka-predobjednvka

291,00

0x


193 206-0 D-ELOC*RegioJet*VIep
61P/59591   193 206-0 D-ELOC*RegioJet*VIep

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

210,00

0x


EU46 Vectron PL-PKP Cargo VIep
61P/59593   EU46 Vectron PL-PKP Cargo VIep

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

210,00

0x


1000_Vectron *DK-DSB VIep
61P/59736   1000_Vectron *DK-DSB VIep

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

216,30

0x


1000_Vectron*DK-DSB VIep*DCCzv
61P/59737   1000_Vectron*DK-DSB VIep*DCCzv

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

334,00

0x


1216 250-1*A-BB VIep*Drailje
61P/59844   1216 250-1*A-BB VIep*Drailje

*Akcia / Vpredaj

175,00

1x


1216*A-BB VIep*Drailj*DCCzvu
61P/59845   1216*A-BB VIep*Drailj*DCCzvu

292,80

1x


BR 186 *PCC Intermodal* VIep
61P/59868   BR 186 *PCC Intermodal* VIep

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

160,00

0x


BR 440 *NORDWESTBAHN*VIep*3die
61P/59997   BR 440 *NORDWESTBAHN*VIep*3die

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

257,00

0x


ET22 * PKP IVep *
61P/96337   ET22 * PKP IVep *

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

203,00

0x


ET22 * PKP IVep *DCC-Zvuk
61P/96338   ET22 * PKP IVep *DCC-Zvuk

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

318,00

0x


S499_0205 * SD IVep *Plech*
61P/97400   S499_0205 * SD IVep *Plech*

205,90

9x


S499_02 *SD IVep* DCC-Zvuk
61P/97402   S499_02 *SD IVep* DCC-Zvuk

*Novinka-predobjednvka

313,60

0x


ROCO - Nhradn diely VLAK*Rh1670,27+Bpo BB IVep
61R/61493   VLAK*Rh1670,27+Bpo BB IVep

*Novinka-predobjednvka

491,65

0x


ROCO - Nhradn diely VLAK*1670+Bpo*BB IVep*DCCzvuk
61R/61494   VLAK*1670+Bpo*BB IVep*DCCzvuk

*Novinka-predobjednvka

612,90

0x


ROCO - Nhradn diely 193 696-2*D-RAILL VIep*D Bike
61R/70055   193 696-2*D-RAILL VIep*D Bike

*Novinka-predobjednvka

232,70

0x


ROCO - Nhradn diely 193*D-RAILL VIep*D Bike*DCCzv
61R/70056   193*D-RAILL VIep*D Bike*DCCzv

*Novinka-predobjednvka

355,85

0x


ROCO - Nhradn diely 383 220-1*SK-RAIL VIep*BUDAMAR
61R/70069   383 220-1*SK-RAIL VIep*BUDAMAR

*Novinka-predobjednvka

232,70

0x


ROCO - Nhradn diely 383*SK-RAILL VIep*Budamar*DCCz
61R/70070   383*SK-RAILL VIep*Budamar*DCCz

*Novinka-predobjednvka

355,85

0x


ROCO - Nhradn diely Ae 3_6I * SBB Vep *
61R/70087   Ae 3_6I * SBB Vep *

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

310,55

0x


ROCO - Nhradn diely Ae 3_6I * SBB Vep * DCC-Zvuk
61R/70088   Ae 3_6I * SBB Vep * DCC-Zvuk

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

428,60

0x


ROCO - Nhradn diely Ae 3_6I *SBB III-VIep*DCC-Zvuk
61R/70090   Ae 3_6I *SBB III-VIep*DCC-Zvuk

*Novinka-predobjednvka

428,60

0x


ROCO - Nhradn diely Rh1046 009-5 *BB IV-Vep
61R/70291   Rh1046 009-5 *BB IV-Vep

*Novinka-predobjednvka

223,00

0x


ROCO - Nhradn diely Rh1046 009-5*BB IV-Vep*DCCzvu
61R/70292   Rh1046 009-5*BB IV-Vep*DCCzvu

*Novinka-predobjednvka

344,25

0x


ROCO - Nhradn diely 185 077-5*D-DB VIep*STAHLaufST
61R/70332   185 077-5*D-DB VIep*STAHLaufST

*Novinka-predobjednvka

229,70

0x


ROCO - Nhradn diely 185 077-5*D-DB VIep*DCCzvuk*ST
61R/70333   185 077-5*D-DB VIep*DCCzvuk*ST

*Novinka-predobjednvka

351,00

0x


ROCO - Nhradn diely BR401*Sprava ICE-1 DB-AG VIep
61R/70401   BR401*Sprava ICE-1 DB-AG VIep

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

332,60

0x


ROCO - Nhradn diely BR401*ICE-1 DB-AG VIep*DCC-Zvu
61R/70402   BR401*ICE-1 DB-AG VIep*DCC-Zvu

*Novinka-predobjednvka

575,10

0x


ROCO - Nhradn diely Rh1044_01 * BB IVep
61R/70433   Rh1044_01 * BB IVep

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

223,00

0x


ROCO - Nhradn diely Rh1144 092-4 * A-BB VIep
61R/70439   Rh1144 092-4 * A-BB VIep

*Novinka-predobjednvka

223,00

0x


ROCO - Nhradn diely Rh1144 092-4*A-BB VIep*DCCzvu
61R/70440   Rh1144 092-4*A-BB VIep*DCCzvu

*Novinka-predobjednvka

344,25

0x


ROCO - Nhradn diely Rh 1043,04 *BB IVep*DCC-Zvuk
61R/70454   Rh 1043,04 *BB IVep*DCC-Zvuk

*Novinka-predobjednvka

363,65

0x


ROCO - Nhradn diely Rc4 Green Cargo *SJ VIep
61R/70457   Rc4 Green Cargo *SJ VIep

*Novinka-predobjednvka

242,40

0x


ROCO - Nhradn diely Rc4 Green Cargo*SJ VIep*DCCzvu
61R/70458   Rc4 Green Cargo*SJ VIep*DCCzvu

*Novinka-predobjednvka

363,65

0x


ROCO - Nhradn diely E432 * FS IVep
61R/70466   E432 * FS IVep

*Novinka-predobjednvka

320,00

0x


ROCO - Nhradn diely E432 * FS IVep * DCC-Zvuk
61R/70467   E432 * FS IVep * DCC-Zvuk

*Novinka-predobjednvka

441,25

0x


ROCO - Nhradn diely Rh 1016 BB CAT VIep
61R/70503   Rh 1016 BB CAT VIep

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

227,85

0x


ROCO - Nhradn diely BR 182 MRCE VIep *DCC-Zvuk
61R/70519   BR 182 MRCE VIep *DCC-Zvuk

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

349,10

0x


ROCO - Nhradn diely Rh 1116 088-6 BB VIep*
61R/70526   Rh 1116 088-6 BB VIep*

*Novinka-predobjednvka

227,85

0x


ROCO - Nhradn diely Rh 1116 088-6 BB VIep*DCCzvuk
61R/70527   Rh 1116 088-6 BB VIep*DCCzvuk

*Novinka-predobjednvka

349,10

0x


ROCO - Nhradn diely Rh 1142 685-5 *A-BB VIep
61R/70604   Rh 1142 685-5 *A-BB VIep

*Novinka-predobjednvka

218,15

0x


ROCO - Nhradn diely Rh1142 685-5*A-BB VIep*DCCzvu
61R/70605   Rh1142 685-5*A-BB VIep*DCCzvu

*Novinka-predobjednvka

339,40

0x


ROCO - Nhradn diely CC6574 * SNCF IVep
61R/70618   CC6574 * SNCF IVep

*Novinka-predobjednvka

232,70

0x


ROCO - Nhradn diely CC6574 * SNCF IVep *DCC-Zvuk
61R/70619   CC6574 * SNCF IVep *DCC-Zvuk

*Novinka-predobjednvka

353,95

0x


ROCO - Nhradn diely 1116 200-7 BB*6_ep*Demokratie
61R/70666   1116 200-7 BB*6_ep*Demokratie

*Akcia / Vpredaj

223,60

1x


ROCO - Nhradn diely Re475 425-5 * CH-BLSC VIep
61R/70681   Re475 425-5 * CH-BLSC VIep

*Novinka-predobjednvka

232,70

0x


ROCO - Nhradn diely Re475 *CH-BLSC VIep* DCCzvuk
61R/70682   Re475 *CH-BLSC VIep* DCCzvuk

*Novinka-predobjednvka

355,90

0x


ROCO - Nhradn diely Rh 193 701-0*SBB VIep* RT _ S
61R/70683   Rh 193 701-0*SBB VIep* RT _ S

*Novinka-predobjednvka

261,80

0x


ROCO - Nhradn diely Rh193 *SBB VIep*RT _ S*DCCzvuk
61R/70684   Rh193 *SBB VIep*RT _ S*DCCzvuk

*Novinka-predobjednvka

381,10

0x


ROCO - Nhradn diely 470 504-1 * H-Gysev VIep
61R/70685   470 504-1 * H-Gysev VIep

*Novinka-predobjednvka

247,25

0x


ROCO - Nhradn diely 470 504-1*H-GYSEV VIep*DCCzvuk
61R/70686   470 504-1*H-GYSEV VIep*DCCzvuk

*Novinka-predobjednvka

368,50

0x


ROCO - Nhradn diely 383 204-5*SK-RAIL VIep*ZSSKcar
61R/70687   383 204-5*SK-RAIL VIep*ZSSKcar

*Novinka-predobjednvka

232,70

0x


ROCO - Nhradn diely Rh383*SK-RAIL VIep*CARGO*DCCzv
61R/70688   Rh383*SK-RAIL VIep*CARGO*DCCzv

*Novinka-predobjednvka

355,85

0x


ROCO - Nhradn diely Rh 1293 085-7 *BB VIep
61R/70721   Rh 1293 085-7 *BB VIep

*Novinka-predobjednvka

249,15

0x


ROCO - Nhradn diely Rh 1293 085-7*BB VIep*DCCzvuk
61R/70722   Rh 1293 085-7*BB VIep*DCCzvuk

*Novinka-predobjednvka

370,40

0x


ROCO - Nhradn diely 193 658-2*SBB VIep*SBB Cargo I
61R/70726   193 658-2*SBB VIep*SBB Cargo I

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

261,80

0x


ROCO - Nhradn diely 193 *SBB VIep*SBBcargo*DCCzvuk
61R/70727   193 *SBB VIep*SBBcargo*DCCzvuk

*OBJEDNME, ke je u vrobcu skladom

381,10

0x


ROCO - Nhradn diely BR186 906-4*D-BLSC VIep*Ralpin
61R/70732   BR186 906-4*D-BLSC VIep*Ralpin

*Novinka-predobjednvka

242,40

0x


ROCO - Nhradn diely Rh186 906-4*SBB VIep* RALpin
61R/70732   Rh186 906-4*SBB VIep* RALpin

*Novinka-predobjednvka

242,40

0x


ROCO - Nhradn diely BR186 D-BLSC VIep*DCCzvuk*RAIp
61R/70733   BR186 D-BLSC VIep*DCCzvuk*RAIp

*Novinka-predobjednvka

363,65

0x


ROCO - Nhradn diely Rh186 *SBB VIep*RALpin*DCCzvuk
61R/70733   Rh186 *SBB VIep*RALpin*DCCzvuk

*Novinka-predobjednvka

363,65

0x


ROCO - Nhradn diely BR 141 * DB-AG Vep
61R/70794   BR 141 * DB-AG Vep